Ob mesecu požarne varnosti v Premogovniku Velenje taktična vaja

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom. Vaja je potekala v četrtek, 18. oktobra 2012.

Njena predpostavka je bila delovna nesreča s požarom na objektu lakirnice HTZ na Novih Prelogah v Velenju in izlitjem nevarnih snovi v kanalizacijo, z razširitvijo požara na druge objekte na tem območju. Namen vaje je preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara, usposobiti vodjo intervencije za poveljevanje in vodenje v intervencijah pri gašenju požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in objektov na območju lakirnice HTZ z okolico, preizkus hidrantnega omrežja v okolici objekta ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.

Vsem sodelujočim se je za uspešno izvedbo vaje zahvalil predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »V Premogovniku Velenje podobne vaje izvajamo vsako leto. S takšnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj s tem preizkusimo opremo in pripravljenost za tovrstne akcije,« je v svojem govoru povedal dr. Medved.

Vodja intervencije in član PIGD Premogovnika Velenje Drago Javornik je povedal, da je v vaji sodelovalo 31 gasilcev; od tega 20 članov PIGD in 11 članov PGD Velenje. V akciji sta z vozilom za nujno medicinsko pomoč sodelovala tudi dva člana Reševalne postaje Zdravstvenega doma Velenje.

Korenine premogovniškega gasilstva segajo v leto 1932, ko je bilo ustanovljeno Gasilsko društvo Rudnika Velenje, ki se je leta 1948 preimenovalo v Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Pod tem imenom še vedno deluje v okviru Gasilske zveze Velenje kot njeno edino industrijsko gasilsko društvo. Sedaj je vanj vključenih 45 članov, njihova oprema je sodobna, delovanje pa je podrejeno predvsem potrebam podjetja. Pomemben del svojega delovanja posvečajo preventivi s pregledi objektov podjetij Skupine Premogovnik Velenje. V sodelovanju s Službo varstva pri delu Premogovnika Velenje vsako leto organizirajo taktične vaje na objektih podjetij Skupine Premogovnik. Nekatere vaje izvajajo sami, sicer pa k sodelovanju povabijo sosednja društva, ki se tako spoznavajo z objekti na področju Premogovnika Velenje.

V PIGD PV delujeta tudi dve tekmovalni desetini, ki se redno udeležujeta tekmovanj v okviru Gasilske zveze Slovenije ter tekmovanj in prijateljskih srečanj z drugimi industrijskimi društvi v Sloveniji. Ker je taktična vaja potekala v času, ko je na širšem območju Premogovnika Velenje povečan promet, so z njo preverili tudi sodelovanje voznikov ob nastanku izrednih razmer. Marko Frigelj, vodja enote PIGD Velenje, je dejal, da so se vozniki dobro odzvali in da tudi sicer izkušnje kažejo, da vozniki na splošno dajejo prednost intervencijskim vozilom.

Objavljeno: 19-10-2012