Ob mesecu požarne varnosti taktična vaja v velenjskem Premogovniku

V oktobru, mesecu požarne varnosti, bomo v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom.

Vaja bo potekala v četrtek, 18. oktobra 2012, v popoldanskih urah. Njena predpostavka je delovna nesreča s požarom na objektu lakirnice HTZ na Novih Prelogah v Velenju in izlitjem nevarnih snovi v kanalizacijo, z razširitvijo požara na druge objekte na tem območju.

Namen vaje je preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara, usposobiti vodjo intervencije za poveljevanje in vodenje v intervencijah pri gašenju požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in objektov na območju lakirnice HTZ z okolico, preizkus hidrantnega omrežja v okolici objekta ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.

Objavljeno: 17-10-2012