Na Svetovnem inženirskem forumu tudi Premogovnik Velenje

Nosilna tema Svetovnega inženirskega foruma, ki se je letos septembra prvič odvijal v Sloveniji in se ga je udeležilo več kot 500 udeležencev iz več kot 60 držav iz petih celin, je bila trajnostna gradnja, največji izziv 21. stoletja. Z objavo deklaracije se je v Ljubljani končal največji letni inženirski dogodek, ki sta ga organizirala Inženirska zbornica Slovenije in Svetovna zveza inženirskih organizacij. V deklaraciji so zapisali, da v družbi obstoji nujna potreba po trajnostnem načrtovanju in gradnji stavb in infrastrukture, saj bo le na ta način mogoče zadostiti potrebam človeštva in zaščititi okolje. Na forumu, ki ga je uradno odprl predsednik države dr. Danilo Türk, so se najvidnejši predstavniki inženirstva iz vsega sveta s slovenskimi kolegi pogovarjali o trajnostni gradnji za ljudi. Slovenski gradbeni inženir Viktor Markelj je prejel priznanje za mednarodni inženirski dosežek – navdušil je s projektom mostu čez reko Savo v Beogradu

Uvodoma so udeležence nagovorili predsednik Inženirske zbornice Slovenije mag. Črtomir Remec, podžupan MO Ljubljana prof. Janez Koželj in predsednik Svetovne zveze inženirskih organizacij Adel Al-Kharafi.

S svojo predstavitvijo je kot uvodničar sodeloval tudi predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je dejal: »Ker brez premoga tudi v prihodnosti ne bo šlo in ob zavedanju, da ta škoduje okolju, je nujno, da se uporablja samo v modernih energetskih napravah z visokimi izkoristki in s čim manjšim vplivom na okolje. Takšen bo tudi TEŠ6, ki je ključnega pomena za zanesljivo in varno oskrbo Slovenije z električno energijo ter je edini veliki energetski objekt, ki ima gorivo zagotovljeno do konca svoje življenjske dobe.«  Premogovnik že vse od konca 2. svetovne vojne posveča veliko pozornost modernizaciji in uvajanju najnovejših tehnologij pri pridobivanju premoga.
»Ena najdebelejših plasti lignita na svetu je botrovala razvoju inovativnih odkopnih metod, k temu je bistveno pripomoglo prav lastno inženirsko znanje in sistematično iskanje najprimernejše in varne metode za odkopavanje debelih slojev premoga. Danes je poznana kot Velenjska odkopna metoda in je ime Premogovnika Velenje ponesla izven meja naše države. Je mednarodno zaščiten patent in je najbolj produktivna metoda za odkopavanje debelih slojev premoga, kar ji priznavajo tudi v svetu. Z uporabo najsodobnejše tehnologije dosegamo v Premogovniku Velenje odlične proizvodne rezultate, ki ga uvrščajo med najboljše podzemne premogovnike v Evropi in po svetu. Svoje izkušnje in znanje prenašajo na zunanje trge, s čimer se za podjetje odpirajo številne nove poslovne priložnosti.«
Povedal je še, da Premogovnik Velenje kot družbeno in okoljsko odgovorno podjetje ves čas v okolje, v katerem deluje, tudi vlaga. »Sproti odpravljamo in saniramo posledice, ki nastajajo zaradi delovanja podjetja. S svojim delovanjem prispevamo k hitrejšemu in uspešnejšemu razvoju vseh področij življenja v lokalni skupnosti.«

»Cilj letošnjega foruma je povezati stroko, gospodarstvo in politiko za ponovni zagon gradbenega sektorja, ki preživlja eno najhujših kriz v zgodovini. Pomanjkanje energije in okoljska ozaveščenost bosta glavna motorja razvoja gradbeništva v naslednjem desetletju. Na nas je, da nadaljujemo izročilo lanske konvencije v Ženevi: Inženirji poganjamo svet,« je na tiskovni konferenci izpostavil mag. Črtomir Remec.

Objavljeno: 28-09-2012