Premogovnik Velenje dobitnik srebrnega priznanja za naj slovensko inovacijo

Na že jubilejnem 10. Dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije 26. septembra 2012 na Brdu pri Kranju podelila priznanja najboljšim slovenskim inovativnim podjetjem in inovatorjem. Prejemnik srebrnega priznanja je med drugim Premogovnik Velenje z inovacijo Napredovalni stroj GPK-PV, ki je že osvojila zlato priznanje za inovacije v SAŠA regiji za leto 2011.

Na natečaj za najboljše inovacije se je prijavilo 230 inovacijskih projektov, pri katerih je sodelovalo 736 inovatorjev. Na nacionalni nivo je napredovalo 45 inovacij iz cele Slovenije, od tega štiri iz Savinjsko-šaleške regije. Gospodarska zbornica Slovenije je podelila 4 diplome, 6 bronastih, 28 srebrnih in 7 zlatih priznanj. Priznanje Gospodarske zbornice Slovenije velja za najvišje priznanje inovativnih dosežkov slovenskih podjetij, zato je prejem srebrnega priznanja za velenjski premogovnik še dodatna spodbuda za nadaljnji razvoj in izdelavo rudarske opreme za domači in tuji trg. Letos je prvič potekalo tudi glasovanje za inovacijo leta po izboru javnosti, na katerem se je inovacija premogovnika uvrstila med prvih pet. Zaposleni v Premogovniku Velenje z nagrajeno nominacijo ponovno dokazujejo, da se s svojim bogatim inženirskim znanjem in izkušnjami lahko primerjajo z najboljšimi.

Inovacijo velenjskega premogovnika so razvili domači strokovnjaki na osnovi izkušenj pri izdelavi jamskih prog s pomočjo starejših izvedb napredovalnih strojev GPK. Elektro hidravlični Napredovalni stroj GPK-PV služi za izdelavo jamskih prog v eksplozijsko ogroženih  rudniških  prostorih in je primeren za rezanje hribine trdnosti do 70 MPa. Izvirnost tehničnih rešitev je vidna tako pri konstrukcijskih elementih, hidravličnem sistemu kot tudi elektro opremi stroja. Napredovalni stroj GPK-PV je certificiran, pridobljen ima certifikat ATEX za uporabo v metanskih jamah, na podlagi tega pa ima tudi CE oznako in Izjavo o skladnosti z oznako Ex I M2.

Avtorji inovacije so Simon Dobaj, Bojan Jezernik, Dušan Čižmek, Kotnik Anton, Franjo Mazaj, Iztok Navršnik, Drago Ostervuh, Franc Kokolj, Uroš Zupan, Mitja Tajnik, Vojko Pečnik, Mehmed Alija Dimirovski in Boštjan Ravnjak.

»Ponosni smo, da z lastnim inženirskim znanjem in opremo dosegamo vrhunske rezultate – tako v Sloveniji kot vedno bolj tudi v tujini,« se je priznanja razveselil predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »Premogovnik Velenje je namreč prav nagrajeni napredovalni stroj GPK-PV letos spomladi dobavil največjemu slovaškemu rudniku, kar je pomemben dosežek, saj gre za prvi prenos sodobne rudarske tehnološke opreme znotraj trgov Evropske unije. Slovaki so z napredovalnim strojem izjemno zadovoljni in želijo naše sodelovanje še nadgraditi. S prodorom na tuji trg tako zagotavljamo rast celotne Skupine izven osnovne dejavnosti pridobivanja premoga.«

Objavljeno: 27-09-2012