Premogovnik Velenje začel globiti jašek NOP II

V ponedeljek, 17. septembra 2012, je Premogovnik Velenje predal izgradnjo jaška NOP II glavnemu izvajalcu del hčerinskemu podjetju RGP iz Velenja. S tem dnem začne uradno teči 30-mesečni rok za dokončanje objekta (od tega 24 mesecev za izdelavo jaška in 6 mesecev za montažo njegove infrastrukture).

S tem je končana druga faza pripravljalnih del, pri kateri smo namestili opremo za globljenje jaška. Naredili smo 40 metrov globok jašek, v katerega smo vgradili opremo za globljenje. Izgradnja objekta poteka po predvidenih načrtih. Rok za dokončanje del je v letu 2015 – vzporedno z dokončanjem izgradnje bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj.

Izvozni jašek bo globok 505 metrov, zgrajen bo po najsodobnejših standardih in bo omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe Premogovnika Velenje. Z jaškom bomo bistveno skrajšali transportne poti za prevoz premoga, znižali stroške obratovanja glavnega odvoza premoga in zmanjšali skupni obseg potrebnih jamskih prostorov. Vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, smo s svojim znanjem in z izkušnjami opravili znotraj Skupine Premogovnik Velenje. Idejni projekt ter vse podrobnosti glede njegove zasnove so plod znanja sodelavcev iz Premogovnika Velenje in hčerinskih podjetij RGP, HTZ Velenje, PV Invest in Sipoteh.

Predajo smo zapečatili s stiskom rok vodje projekta Dušana Čižmeka in predstavnika glavnega izvajalca in tehničnega vodje tega projekta Srečka Lednika iz RGP.

Dr. Milan Medved, predsednik Uprave Premogovnika Velenje, se je ob predaji objekta zahvalil vsem, ki so do zdaj sodelovali pri projektu. »Izvajalcu želim varno izvedbo del s čim manj težavami ter dokončanje objekta v zastavljenem roku. Pred nami je še veliko izzivov, ki jih bomo s skupnimi močmi zagotovo zmogli,« je še dejal.

Dušan Čižmek, vodja projekta, je povedal: »V petek, 14. septembra 2012, smo opravili tehnični pregled objekta, pri katerem smo ugotovili, da omogoča varno obratovanje in s tem nadaljevanje naslednje faze del – globljenje jaška.«

Srečko Lednik, predstavnik glavnega izvajalca RGP in tehnični vodja projekta, se je zahvalil investitorju za izkazano zaupanje pri gradnji tako pomembnega objekta in zagotovil, da se bodo trudili, da bo objekt narejen v skladu z začrtanimi cilji in končan v zastavljenem roku.

Objavljeno: 21-09-2012