Premogovnik Velenje uspešen pri pridobivanju poslov

Uresničujejo se napovedi iz leta 2008, da bo Skupina Premogovnik Velenje v 5 letih 30 % prihodkov ustvarjala na trgih izven osnovne dejavnosti. Po uspešni dobavi napredovalnega stroja GPK-PV, ki je plod strokovnega znanja velenjskih inženirjev in ga je Premogovnik Velenje letos spomladi dobavil največjemu slovaškemu rudniku, kar je pomemben dosežek, saj gre za prvi prenos sodobne rudarske tehnološke opreme znotraj trgov Evropske unije, v remontnih delavnicah uspešno zaključujejo pripravo sekcij in ostale rudarske opreme v okviru pogodbe, ki jo je Premogovnik s prvim turškim rudnikom sklenil letos maja.

Zaposleni v Premogovniku Velenje s svojim bogatim inženirskim znanjem in izkušnjami ponovno dokazujejo, da se lahko primerjajo z najboljšimi. Že omenjeni napredovalni stroj GPK–PV je osvojil zlato priznanje za inovacije v SAŠA regiji za leto 2011, zdaj je nominiran tudi za najboljšo inovacijo na nacionalni ravni.

Elektro hidravlični Napredovalni stroji GPK-PV služi za izdelavo jamskih prog v eksplozijsko ogroženih  rudniških  prostorih in je primeren za rezanje hribine trdnosti do 70 MPa. Inovacijo so razvili domači strokovnjaki na osnovi izkušenj pri izdelavi jamskih prog s pomočjo starejših izvedb napredovalnih strojev GPK. Izvirnost tehničnih rešitev je vidna tako pri konstrukcijskih elementih, hidravličnem sistemu kot tudi elektroopremi stroja. Napredovalni stroj GPK-PV je certificiran, pridobljen ima certifikat ATEX za uporabo v metanskih jamah, na podlagi tega pa ima tudi CE oznako in Izjavo o skladnosti z oznako Ex I M2.

Še pomembnejše je dejstvo, da je Premogovnik Velenje prišel v najožji izbor za realizacijo projekta izgradnje novega turškega rudnika, ki bo z dvema 180-metrskima odkopoma letno proizvajal 3 milijone ton premoga. Premogovnik Velenje je v tem projektu glavni nosilec, projektant, vodi inženiring, omogočil pa bo tudi vgradnjo opreme in izobraževanje turških rudarjev, ki bodo delali na odkopu.

S prodiranjem na tuje trge in usmerjanjem na programe izven dejavnosti  pridobivanja premoga se tako uresničujejo napovedi iz leta 2008, da bo Skupina Premogovnik Velenje v 5 letih 30 % prihodkov ustvarjala na trgih izven osnovne dejavnosti in s tem zagotavljala rast celotne Skupine na vse bolj konkurenčnem trgu. V letu 2012 bo predvidena realizacija prihodkov iz premoga 111 milijonov EUR, iz ostalih dejavnosti pa že več kot 48 mio EUR.

Premogovnik Velenje s tem uresničuje svoj del nalog za realizacijo projekta TEŠ6, da ob optimizaciji stroškovne cene premoga vedno več prihodkov ustvarja na trgih izven osnovne dejavnosti, kar bo zagotavljalo kvalitetna delovna mesta tudi v času, ko premoga ne bo več.

Objavljeno: 21-09-2012