HTZ Velenje glavni izvajalec del Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica

Danes je v prostorih Mestne občine Velenje potekal podpis dokumentov, ki bodo omogočili nadaljevanje gradnje Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica v Velenju. Glavni izvajalec del je HTZ Velenje, ki s kvalitetnim delom in strokovno izvedbo vedno znova dokazuje, da mu je moč zaupati tudi najzahtevnejše projekte.

Po uskladitvi vseh poslovnih, tehničnih in finančnih pogojev s soinvestitorjema Mestno občino Velenje in podjetjem IGEM je bil projekt gradnje Poslovno-stanovanjskega objekta Gorica zaupan HTZ Velenje. Gre za izredno zahteven, 17 in pol milijonov vreden projekt, ki je izjemnega pomena za širšo lokalno skupnost, saj bo omogočil kar 132 neprofitnih stanovanj in 198 pokritih parkirnih mest. HTZ Velenje je zagotovil financiranje s pomočjo dolgoročnega kredita, ki zapade v plačilo po odkupu parkirišč v garažni hiši. Podizvajalec del je podjetje IGEM.

Dejan Radovanović, direktor HTZ Velenje, je pred podpisom pogodbe dejal: »V teh kriznih časih, ko se na trgu še bolj borimo za vsak posel, sem zelo vesel, da smo pridobili posel v vrednosti dvanajstih milijonov evrov. Kot glavni izvajalec se bomo trudili, da projekt izpeljemo in končamo v začrtanem terminskem planu.«

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob podpisu izrazil zadovoljstvo glede razvoja največjega hčerinskega podjetja v zadnjih nekaj letih: »HTZ Velenje se je že v preteklosti dokazal pri nekaj izjemno zahtevnih projektih, zato sem prepričan, da se bo kot zanesljiv, kakovosten in odgovoren izvajalec tudi tokrat. V Skupini Premogovnik Velenje smo odločeni, da bomo z optimiziranjem cene premoga, ki bo omogočilo nemoteno delovanje bloka 6 TEŠ, ustvarjali prihodke tudi na trgih izven naše osnovne dejavnosti. Na današnjem podpisu sta prisotna tudi direktorja naših hčerinskih družb RGP in PV Invest, ki sta poleg HTZ Velenje v največji meri zaslužna za pridobivanje poslov. Le-ti bodo omogočali nova delovna mesta tudi za čas, ko premoga ne bo več.« Dr. Medved je dodal, da bo letos iz osnovne dejavnosti, to je pridobivanje premoga, ustvarjenih okoli 110 milijonov, iz naslova zunanje realizacija pa že več kot 45 milijonov evrov.

»Današnji podpis dokumentov je pomemben korak k uspešni izvedbi investicije,« je dejal župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, ki je poudaril, da ima občina s Premogovnikom Velenje in HTZ Velenje dobre izkušnje, zato ne dvomi v kakovostno izgradnjo objekta.

Projekt predstavlja za HTZ Velenje velik izziv ter priložnost za priporočila pri pridobivanju novih poslov ter posledično večjo prepoznavnost na trgu. Prednost podjetja je tudi dobra tehnična usposobljenost lastnih kadrov.

Objavljeno: 14-09-2012