HTZ ima licenco za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk

V podjetju HTZ Velenje so junija letos uspešno zaključili vse postopke za pridobitev Licence za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 1. in 2. razreda. S strani Ministrstva za notranje zadeve so pridobili ustrezen certifikat, na podlagi katerega lahko to storitev ponujajo na trgu. HTZ je s Službo varovanja pred časom že pridobil licenci za varovanje javnih zbiranj ter varovanje ljudi in premoženja. S pridobitvijo nove licence bodo razširili svojo ponudbo tudi na to področje.

HTZ Velenje je največje invalidsko podjetje v Sloveniji in je z 864 zaposlenimi tudi največje hčerinsko podjetje v Skupini Premogovnik Velenje. Ključna prednost podjetja je pestrost in raznolikost njihovih programov in storitev. Odlikujejo jih bogata specialistična znanja s področja vzdrževanja in servisiranja različnih elektro-strojnih in rudarskih naprav. Celovito skrbijo za področje varovanja, za opremo za reševanje, opravljajo elektro in strojne remonte ter vzdrževanja, skrbijo za vzdrževanja različnih prostorov, pranje in negovanje perila ter grafično oblikovanje in fotokopiranje. V posebnem proizvodnem obratu pa proizvajajo osebno varovalno opremo. Svoja znanja nenehno bogatijo in usmerjajo na nova, inovativna in perspektivna ter v prihodnost usmerjena področja kot so fotovoltaika in nanotehnologija.

Objavljeno: 06-09-2012