Odgovor na objavo v Dnevniku Udarec za bodoče poklicne upokojence – prenizke premije

V Dnevniku so v torek, 4. septembra 2012, objavili članek novinarja Tomaža Modica pod naslovom Udarec za bodoče poklicne upokojence – prenizke premije, v katerem avtor med drugim navaja, da so »nekaterim delodajalci (ministrstva, Premogovnik Velenje, Slovenske železnice …) od leta 2010 večino obdobja vplačevali premije po prenizkih prispevnih stopnjah.«

Navedbe novinarja za Premogovnik vsekakor ne držijo in blatijo njegovo dobro ime. Premogovnik Velenje kot delodajalec v celotnem obdobju plačuje prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene na določenih delovnih mestih (t. i. beneficirana delovna mesta)  redno,  natančno  in  v skladu z veljavno zakonodajo.

– Od 1. januarja 2001 in do 31. maja 2010 se je za zaposlene na delovnih mestih, pri katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirana doba) in ki so imeli manj kot 25 let delovne dobe, spremenila zakonodaja (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu s Pokojninskim načrtom), tako da se je plačevanje prispevka za delovna mesta, kjer se je zavarovalna doba štela s povečanjem, nadomestilo s prispevkom za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Premogovnik Velenje je redno in z zakonsko določenimi  prispevnimi stopnjami plačeval prispevke po naslednjih prispevnih stopnjah:

Povečanje zavarovalne dobe    Skupina delovnega mesta      Prispevna stopnja,
po prejšnjem zakonu               po novem zakonu                ki jo je plačeval delodajalec
od 12 na 14 mesecev                 I.                                           4,20 %
od 12 na 15 mesecev                 II.                                          6,25 %
od 12 na 16 mesecev                 III.                                         8,40 %  
od 12 na 17 mesecev                 IV.                                         10,55 %
* Pokojninski načrt vsebuje še V. skupino delovnih mest, ki pa za Premogovnik Velenje ne velja, zato je tudi ne navajamo.

– Od  1. junija 2010 dalje pa Premogovnik Velenje v skladu s spremembo Pokojninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje,  potrjenega z Odločbo št. 1032-6/2008/16 z dne 31. 3. 2010 Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, redno plačuje prispevek za vse zgoraj naštete skupine delovnih mest po enaki 10,55-odstotni prispevni stopnji  – torej v skladu z veljavno zakonodajo.

V članku se je novinarju zapisalo tudi: »Zbudila se je tako šele vlada Boruta Pahorja, ki je z junijem 2006 za vsa »težka in zdravju škodljiva« delovna mesta uvedla enako, 10,55-odstotno stopnjo …« Ob tem želimo spomniti, da je bila sprememba zakonodaje z enako 10,55-odstotno prispevno stopnjo uvedena šele junija 2010. In če avtor članka Tomaž Modic tako površno povzema vsem dostopne podatke, se ne čudimo, da se ni ustavil pred (namernim?) zavajanjem javnosti in blatenjem imena Premogovnika Velenje v medijih.

Opozorili bi radi tudi na to, da je minimalna starost za pridobitev poklicne pokojnine odvisna od skupine delovnega mesta, na katerem posameznik dela, in ni enaka za vse. Tako npr. za četrto skupino delovnega mesta velja minimalna starost 49 let za moške in 45 let ter 6 mesecev za ženske, za tretjo skupino velja 51 let in 6 mesecev za moške ter 48 let za ženske ….

V skladu s Pokojninskim načrtom za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje Kapitalske družbe – Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije v Premogovniku Velenje mesečno obračunavamo, plačujemo  in ob izplačilu plač posredujemo podatke na KAD (znesek prispevka, številko police) za vsakega delavca, ki je zaposlen v zgoraj navedeni skupini delovnih mest.  

V januarju vsak delavec s strani Kapitalske družbe tudi dobi izpis vseh plačanih prispevkov (znesek, datum …) za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za prejšnje leto.

Enaka določila in enak način veljajo pri plačilu prispevka za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje tudi za tiste delavce v Skupini PV, ki delajo na izpostavljenih delovnih mestih v družbah HTZ Velenje, RGP in PV INVEST.

Naj ob koncu ponovno poudarimo, da Premogovnik Velenje redno, natančno po zakonsko določenih prispevnih stopnjah plačuje prispevke za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene na določenih skupinah delovnih mest (t. i. beneficirana delovna mesta), navajanje, da gre za prenizke prispevne stopnje, pa je zgolj golo zavajanje.

Objavljeno: 04-09-2012