Od 5. novembra 2012 bo HSE vodil Blaž Košorok

Na današnji seji je Nadzorni svet HSE d.o.o za novega generalnega direktorja družbe imenoval Blaža Košoroka. Kandidat je bil imenovan na podlagi razpisa za generalnega direktorja družbe HSE d.o.o., ki je bil 30.6.2012 objavljen v časnikih Delo in Dnevnik. Do roka, t.j. do 30. julija 2012, se je na razpis prijavilo dvanajst kandidatov, od tega sta bili dve prijavi neveljavni.
Na osnovi podrobnega pregleda prijav in po preučitvi priloženih programov razvoja družbe za celotno mandatno obdobje se je Nadzorni svet HSE d.o.o. odločili, da na predstavitev povabi dva kandidata, in sicer trenutnega generalnega direktorja HSE mag. Matjaža Janežiča ter Blaža Košoroka. Nadzorniki so kot najprimernejšega kandidata za generalnega direktorja HSE d.o.o. ocenili Blaža Košoroka, ki je bil na to funkcijo tudi imenovan. Delo generalnega direktorja družbe bo izbrani kandidat nastopil s 5. novembrom 2012 za štiriletno mandatno obdobje.
»Nadzorni svet HSE d.o.o. je k izbiri in imenovanju generalnega direktorja družbe pristopil sistematično in odgovorno. Od izbranega kandidata pričakujemo učinkovit pristop k izvajanju sedanjih in prihodnjih strateških projektov družbe in skupine HSE,« pravi dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

Objavljeno: 24-08-2012