Premogovnik Velenje podpisnik resolucije ReSource

Na zaključni konferenci ReSource, ki je potekala junija v Zagorju ob Savi, je sodeloval tudi Premogovnik Velenje.  V mednarodnem projektu ReSource so srednjeevropske rudarske regije s pomočjo znanstvenih institucij raziskovale nekatere možnosti za učinkovit razvoj po končanem rudarjenju. Med njimi so spodbujanje proizvodnje obnovljive energije, raba obnovljivih virov energije po končanem rudarjenju, geotermalna energija iz rudniških vod, proizvodnja biomase na degradiranih rudniških površinah, valorizacija rudarskih kulturnih potencialov in regionalni razvoj z uporabo celostnih pristopov.
 
Predstavljene so bili cilji in rezultati projekta ReSOURCE, soočanje s problemi nekdanjih rudarskih regij v Evropski uniji, vloga držav in regij pri prestrukturiranju bivših rudarskih regij, ohranjanje in promocija rudarske dediščine, raba geotermalne energije iz rudniških virov v regiji, srednjeevropske regije ter soočanje s posledicami rudarjenja in primeri uspešnih pristopov prestrukturiranja rudarskih regij.
 
Po obravnavi navedenih tem je sledil podpis resolucije ReSource, ki so jo podpisali tako partnerji projekta ReSource kot predstavniki rudarskih krajev, predstavniki Evropskega parlamenta ter predstavniki različnih organizacij. Resolucijo ReSource je v imenu Premogovnika Velenje podpisal Stojan Špegel, vodja Muzeja Premogovništva Slovenije.
 
Osnovne točke resolucije obravnavajo rudarstvo, ki je cela stoletja prinašalo blaginjo regijam in državam. Premog je bil črno zlato in nahajališča rud so sprožala migracijske valove. Rudarjenje je pogosto postalo hrbtenica gospodarskega razvoja. Rudarska območja in njihovo gospodarstvo so se hitro razvijali, pri čemer je bil razvoj največkrat v celoti podvržen potrebam rudarske industrije. Če zatona ali konca rudarjenja ne spremljajo potrebni ukrepi, takšna območja običajno hitro nazadujejo in propadajo.

Podpisniki resolucije želijo spomniti politične predstavnike držav in Evrope na velik prispevek in odločilno vlogo, ki so jo rudarske regije imele – in jo še vedno imajo – za razvoj evropskih držav.

Objavljeno: 13-08-2012