RGP Velenje posodobil spletno stran

V juliju 2012 je pričela delovati posodobljena spletna stran podjetja RGP, hčerinske družbe Premogovnika Velenje. Spletna stran http://www.rgp.si/si/ je uporabniku prijazna in omogoča še večjo prepoznavnost podjetja. Omogoča podroben vpogled v dejavnost podjetja, prinaša različne informacije, novice, reference in omogoča vpogled v posodobljeno galerijo fotografij in videogalerijo.

Spletna stran ponuja osnovne podatke podjetja, informacije o treh glavnih organizacijskih enotah, in sicer: rudarske in gradbene storitve, proizvodnja kamenih agregatov in proizvodnja betonskih proizvodov, reference, kontaktne podatke in videogalerijo. Preko spletne strani je možno opraviti tudi naročilo za laboratorijske storitve, saj izvajajo storitev za ugotavljanje kvalitete svežega in strjenega betona, kvaliteto kamenih agregatov in tamponov po posameznih lastnostih. Preko spletne strani lahko zastavite tudi morebitna vprašanja.
Družba RGP, ki je bila ustanovljena leta 2003, izvaja geotehnične in gradbene storitve, zahtevne sanacije v rudarstvu in gradbeništvu, izgradnjo podzemnih prostorov, proizvaja specialne betonske mokre in suhe mešanice, pridobiva kakovostne kamene agregate po najsodobnejših okolju prijaznih metodah in izvaja ostale aktivnosti, povezane s širitvijo dejavnosti.
Rudarske gradbene storitve zajemajo bogate izkušnje Premogovnika Velenje na področju izgradnje vseh vrst podzemnih objektov v zahtevnih geomehanskih pogojih in velikih globinah. Lasten visoko usposobljen projektantski in operativni kader, dobra tehnološka opremljenost in popolno poznavanje stroke so zagotovilo za visokokakovostne in cenovno konkurenčne storitve, ki zagotavljajo celovite rešitve in dolgoročno zanesljivost.

Objavljeno: 09-08-2012