Požirek Velenjskega jezera za tuje študente

V juliju je HTZ Velenje, hčerinska družba Premogovnika Velenje, v sodelovanju z inštitutom za ekološke raziskave Erico kot udeležencem Poletne šole, ki jo je organizirala Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije v Celju, predstavil prodajni program skupine AquaVallis in razvojne usmeritve. Dvotedenskega programa šole so se udeležili študentke in študentje iz Velike Britanije, Francije, Madžarske, Rusije, Bosne in Hercegovine ter Slovaške. V Šaleški dolini so spoznali uspešno ekološko sanacijo energetskega območja, obiskali ERICo, HTZ Velenje, ESOTECH in Termoelektrarno Šoštanj.

Namen mednarodne poletne šole je bil na praktični način spodbuditi udeležence h kreativnemu razmišljanju in k inovacijam. Ob spoznavanju okoljske problematike so največ pozornosti namenili podjetniškim izzivom, ki se pojavljajo ob reševanju okoljskih problemov. V delavnicah so študentje spoznavali tudi problematiko oskrbe s pitno vodo, obdelavo odpadnih voda in obnovljivih virov energije. Predstavljen jim je bil potencial poslovno-inovacijskih pristopov na tem področju.

Ob Velenjskem jezeru smo predstavili neodvisno mobilno filtracijsko enoto (NME) in športno plastenko AquaVallis™. S pomočjo sončne energije, potopne črpalke in vgrajenega filtracijskega sistema AquaVallis™ so udeleženci lahko popili kozarec vode iz Velenjskega jezera. V neznosni vročini je kozarec domače vode zelo prijal.

Fotografija: Neodvisna mobilna filtracijska enota (Arhiv PV)

Objavljeno: 07-08-2012