Veljati je začel zakon o državnem poroštvu za TEŠ 6

Danes, 1. avgusta 2012, je začel veljati zakon o poroštvu za Teš 6, po katerem bo država jamčila za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicijske banke (EIB). Še pred podpisom poroštvene pogodbe morata Termoelektrarna Šoštanj in država skleniti pogodbo, v kateri bodo zapisani vsi pogoji v zameno za poroštvo. Pogodbo o poroštvu z EIB sklene minister, pristojen za finance.

Državni zbor je zakon sprejel 18. julija, predsednik republike ga je podpisal 30. julija 2012. Po sklepu Državnega zbora mora TEŠ do podpisa poroštvene pogodbe pripraviti NIP 5, le-ta bo predvidoma pripravljen v avgustu. TEŠ za začetek črpanja sredstev EIB potrebuje do tri mesece.

Objavljeno: 01-08-2012