Sodelovanje PV Zimzelen in Ljudske univerze Velenje

PV Center starejših Zimzelen je lansko jesen s posaditvijo oreha vstopil v projekt Ljudske univerze Velenje Sadni gozd. Zastavili so tudi širše sodelovanje, saj so se letos z Ljudsko univerzo dogovorili za sodelovanje pri usposabljanju bodočih socialnih oskrbovalk.

Predmetnik za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec v sklopu osebne oskrbe zahteva praktično usposabljanje v domu za starejše. PV Zimzelen je kandidatkam Ljudske univerze Velenje za socialne oskrbovalke za kuhanje dal na voljo kuhinjo v eni od svojih bivalnih enot.

Programa v spomladanskem terminu se je udeležilo 11 kandidatk, ki so pripravljale dietno kosilo. Pred začetkom dela je direktorica PV Zimzelen Andreja Štefan Bukovič udeleženkam predstavila dom in koncept dela v njem. Ta se odvija v gospodinjskih skupnostih, kjer je osrednja oseba gospodinja, ki skupaj s stanovalci med drugim ustvarja domačnost tudi z občasnim kuhanjem obrokov, s pečenjem peciva in kruha.
Kandidatke za socialne oskrbovalke so v PV Zimzelen opravljale še praktični del osebne oskrbe osebe z demenco na varovani enoti ter zaključni izpit. Sodelovanje z Ljudsko univerzo Velenje bo zagotovo potekalo tudi v prihodnje.

Objavljeno: 26-07-2012