Za kakovostno storitev je nujno timsko delo

PV Center starejših Zimzelen je lani vstopil v projekt kakovosti E-Qalin in po začetnih mesecih izobraževanj procesnih vodij so konec leta začele intenzivno delati samoocenjevalne skupine, ki jih sestavljajo zaposleni. Te so v juniju končale delo, njihove predloge za izboljšanje procesov pa je pregledala osrednja skupina, v kateri sodelujeta tudi predstavnik stanovalcev in svojcev, ter določila ukrepe, ki bodo izvedeni še letos.

Poleg tega so se v sklopu projekta kakovosti od marca do junija odvile tri dvodnevne izobraževalne delavnice z naslovom Naravnanost na stanovalce in procese, v katere je bilo vključenih 20 zaposlenih. Cilj delavnic je bil predstaviti kulturo usmerjenosti doma za starejše na uporabnike in osnovna spoznanja o procesih, ki so pri tem bistvenega pomena. Delavnice so udeležencem omogočile bolje razumeti logiko in vsebino upravljanja kakovosti po E-Qalinu.

Udeleženci so večino »snovi« spoznali skozi svojo osebno predstavitev odnosa do dela, do sodelavcev, stanovalcev in drugih ljudi, s katerimi pri delu prihajajo v stik, do načina obravnave napak in konfliktnih situacij ter v številnih igrah vlog. Pri tem so spoznali, da je vsak dogodek mogoče zaznati na različne načine, na kar vplivajo različne osebnostne lastnosti, na odzive posameznika pa vplivajo tudi vrednote, stališča, predsodki, čustva in informacije. Spoznali so tudi, da lahko ustanovo uspešno in kakovostno upravljajo le s timskim delom, pri katerem vsak član tima dobro opravi svoje delo in se hkrati zaveda pomena in vloge dela sodelavca, sodelavcev.

Objavljeno: 23-07-2012