Zgodba o bloku 6 TEŠ končno dobila epilog

V sredo, 18. julija 2012, je Državni zbor RS sprejel zakon o poroštvu države za posojilo Evropske investicijske banke v višini 440 milijonov evrov za izgradnjo bloka 6 TE Šoštanj. Eden izmed pogojev za sklenitev poroštva je, da cena projekta ne sme preseči 1,3 milijarde evrov.

TEŠ ter ministra, pristojna za energetiko in finance, bodo morali pred sklenitvijo pogodbe o poroštvu podpisati pogodbo, v kateri bodo določili okvire izvedbe projekta, ki jih je že konec februarja določila vlada: znižanje investicijske cene projekta, podpis pogodbe s Premogovnikom Velenje o dolgoročni dobavi lignita po ceni 2,25 evra na GJ, zagotovitev, da bo projekt končan po terminskem načrtu, zagotovitev vseh pogojev s strani TEŠ-a za doseganje ustrezne donosnosti projekta in omejitev izpustov CO2 skladno z investicijskim programom. TEŠ mora do podpisa pogodbe o poroštvu pripraviti tudi recenziran noveliran investicijski program 5 (NIP 5), ki mora biti potrjen s strani neodvisnega in strokovno usposobljenega recenzenta. Potrditi ga morajo tudi nadzorniki TEŠ-a in HSE. NIP 5 bo hkrati osnova za preverjanje izpolnjevanja pogojev, ki ga nalaga zakon o poroštvu.

Posojila Evropske investicijske banke TEŠ ne bo mogel začeti črpati z 31. julijem, kot so predvidevali, ampak do tri mesece po sprejetju zakona. Blok 6 TEŠ je v celoti financiran z lastnimi viri in posojili mednarodnih bank. Poleg Evropske investicijske banke še s posojilom Evropske banke za obnovo in razvoj.

Zaključek pogodbenega poskusnega obratovanja je predviden novembra 2014, blok 6 TEŠ pa naj bi obratoval 40 let.

Objavljeno: 19-07-2012