Premogovnik Velenje ima novi Svet delavcev

V letu 2012 je Svetu delavcev Premogovnika Velenje potekel mandat, zato so bili za obdobje štirih let izvoljeni novi člani in predsednik Sveta delavcev. Novi predsednik je Bojan Brcar iz Strokovnih služb.

V maju 2012 so v Premogovniku Velenje potekale volitve za nove člane Sveta delavcev, ki se jih je udeležila več kot polovica vseh zaposlenih. Mesec dni kasneje je bila konstitutivna seja, na kateri so novoizvoljeni člani izvolili novega predsednika. Izbran je bil Bojan Brcar iz Strokovnih služb, ki se je ob izvolitvi zahvalil za izkazano zaupanje in obljubil, da bo stališča, ki bodo dorečena na sejah Sveta delavcev prenesel vodstvu Premogovnika in jih s polno mero odgovornosti tudi zagovarjal. Novi predsednik je prepričan, da bo z Upravo Premogovnika vzpostavil ustvarjalni dialog, ki je pogoj za zagotavljanje skupnih interesov.

Objavljeno: 19-07-2012