Korak naprej za TEŠ 6 – Odbor za finance dal zeleno luč

V petek, 13. julija 2012, je odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko obravnaval predlog zakona o državnem poroštvu za projekt izgradnje bloka 6 TEŠ ter po pričakovanjih sprejel tudi dopolnilo, ki so ga zahtevali na redni tedenski seji Vlade RS. Vladi je omogočeno, da v primeru ponovnega povečanja končne cene projekta nad 1,3 milijarde evrov ne sklene pogodbe o poroštvu. Hkrati je odbor sprejel tri sklepe, v skladu s katerimi mora TEŠ do podpisa pogodbe o poroštvu z vlado RS pripraviti recenziran noveliran investicijski program 5, ki bo potrjen s strani neodvisnega in strokovno usposobljenega recenzenta. Potrditi ga morajo tudi nadzorniki TEŠ-a in HSE.

Vlada je TEŠ-u že konec februarja postavila pet pogojev: znižati investicijsko ceno projekta, podpis pogodbe s Premogovnikom Velenje o dolgoročni dobavi lignita po ceni 2,25 evra na GJ, zagotovilo, da bo projekt končan po terminskem načrtu, zagotovitev vseh pogojev s strani TEŠ-a za doseganje ustrezne donosnosti projekta in omejitev izpustov CO2 skladno z investicijskim programom.

V Termoelektrarni Šoštanj kot investitorju v izgradnjo nadomestnega bloka 6 in v HSE d.o.o. kot obvladujoči družbi so zadovoljni nad zaključkom seje Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora RS. Kaj so zapisali v svoji izjavi za javnost, si lahko preberete v priponki.

Izjava-TES

Objavljeno: 16-07-2012