Celjski škof blagoslovil kapelico sv. Barbare pri novem izvoznem jašku Premogovnika Velenje – Vi dajete luč, zato je pred vami svetla prihodnost

Premogovnik Velenje postopoma zmanjšuje obseg jamskih prostorov. V 90. letih, ko je Premogovnik proizvajal več kot 5 milijonov ton premoga letno, je bilo odprtih več kot 90 kilometrov jamskih prog, z zaključevanjem odkopavanja v jami Škale pa se je obseg zmanjšal na nekaj več kot 50 km.

V okviru zagotavljanja pogojev za dolgoročno pridobivanje premoga v Šaleški dolini je ključnega pomena izgradnja novega izvoznega jaška NOP II, ki bo ne samo strateški objekt, ampak tudi pomemben dosežek znanja naših strokovnjakov. Projekt izgradnje smo v celoti zasnovali sami, prav tako bo večino del izvedel Premogovnik Velenje s svojimi povezanimi družbami. Izvozni jašek bo globok 505 metrov, zgrajen bo po najsodobnejših standardih in bo omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe Premogovnika Velenje. Z jaškom bomo bistveno skrajšali transportne poti za prevoz premoga, znižali stroške obratovanja glavnega odvoza premoga in zmanjšali skupni obseg potrebnih jamskih prostorov.

Po stari rudarski tradiciji je v neposredni bližini izvoznih jaškov postavljena kapelica s kipom sv. Barbare, zavetnice rudarjev, ki pa je v naši sredini ne povezujemo zgolj z varnostjo, ampak tudi s stalnim napredkom in z izobraževanjem. V Premogovniku Velenje so tako v četrtek, 28. junija 2012, pripravili slovesnost ob blagoslovitvi kapelice sv. Barbare. Kipec, ki je narejen iz lesa lipe, je izdelal Milojko Kumer, samostojni restavrator in kipar. Upodobljena sveta Barbara ima vse svetniške atribute: krono, stolp, kelih in meč ter je na določenih delih pozlačena oziroma posrebrena. Blagoslovitev je opravil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

»V dolgoletni zgodovini je bilo pred nas postavljenih veliko mejnikov in izzivov, eden zadnjih je zagotovo izgradnja novega izvoznega jaška, ki mu sam pravim izziv naše generacije. Jašek NOP II tako predstavlja referenčni objekt znanja in vrhunske tehnologije, ki jo obvladujemo v celotni Skupine Premogovnik Velenje za prodor v države, ki želijo modernizirati podzemno pridobivanje premoga, je zbrane pozdravil predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

»Jašek bo lociran znotraj eksploatacijskega območja, s čimer ga odmikamo od urbanega okolja. To bo imelo pozitiven vpliv na okolje, saj bo območje razbremenjeno vplivov rudarjenja, manj bo hrupa, prahu, hkrati pa bo to območje lahko dobila drugo namembnost za poslovno dejavnost, kar predstavlja nove razvojne možnosti za lokalno skupnost.«

Vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, smo s svojim znanjem in izkušnjami opravili znotraj Skupine Premogovnik Velenje. Idejni projekt ter vse podrobnosti glede njegove zasnove so plod znanja sodelavcev iz Premogovnika Velenje in hčerinskih podjetij RGP, HTZ, PV Invest in Sipoteh.

»Pomembno je, da ob vseh težavah in problemih, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in jih tudi v tej dolini ne manjka, kakor lahko spremljamo v medijih, ohranimo notranjo duhovno in moralno moč,« je v svojem nagovoru dejal celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. »Toda ko vas danes gledam, lahko vidim, da je pred vami svetla prihodnost, kajti vi ste in dajete luč – dobra dela se kažejo v tem, da skrbite za celotno Slovenijo, uveljavljate pa se tudi v Evropi. Modro razmišljate in ste usklajeni z izročilom rudarjev vseh časov in izročilo prenašate tudi na naslednje generacije.«

Dr. Medved je celjskemu škofu predal enega izmed rudarskih simbolov, to je rudarsko palico. Rudarska paradna palica izvira iz nadzorniške palice. Ta je v jami nadzornikom služila kot merilo, za obtrkavanje stropov in sten zaradi ugotavljanja in preprečevanja zruškov ter za označevanje izdelanih opornikov v eni izmeni.

Vodja projekta Dušan Čižmek je povedal, da je izgradnja izvoznega jaška NOP II ob koncu druge faze pripravljalnih del, že čez nekaj dni bodo začeli z globljenjem jaška po klasični rudarski metodi.

»Rudniški jaški se redko izdelujejo, obenem pa je njihova izdelava v tehničnem smislu tudi precej zahtevna. Izvoznega jaška NOP II, ki bo za naš proizvodni proces pomenil pomembno racionalizacijo, saj bodo bistveno skrajšane transportne poti in znižani stroški transporta, smo se lotili z lastnim znanjem in lastnim delom.«

Objekti in naprave, ki jih danes moč videti na samem prizorišču, so vsi začasnega značaja in so potrebni le v času izdelave rudniškega jaška. Končna postavitev opreme, ki jo bo predstavljal prevažalni stroj z dvojnim skipom, bo inštalirana po dokončanju rudarsko-gradbenih del v jašku. Jašek bo globok 505 metrov, njegov končni svetli presek pa bo nekaj več kot 6 m. Z globljenjem jaška bodo začeli v kratkem, njegova izdelava pa bo trajala 24 mesecev. Po dokončanju rudarsko-gradbenih del bo sledila montaža jaškovne infrastrukture, na površini izdelava zunanjih objektov, montaža opreme, izdelava logistične in infrastrukturne povezave.

Jašek bo s svojimi dimenzijami omogočal obratovanje skipov, ki bosta z maksimalno hitrostjo 12m/s prevažala vsak po 23 ton koristnega tovora. Kapaciteta avtomatiziranega prevažalnega postroja bo 960 t/h, kar pri 18 urah obratovanja na dan in pri 235 delovnih dneh v letu pomeni nekaj več kot 4 milijone ton prepeljanega premoga, kolikor je tudi povprečna proizvodnja Premogovnika Velenje v zadnjih nekaj letih. Redno obratovanje skipov in s tem dokončanje projekta, načrtujemo v septembru leta 2015.

V imenu izvajalca del pri projektu izgradnje jaška je udeležence pozdravil direktor družbe RGP mag. Marjan Hudej. »Vesel sem, da vas lahko pozdravim v imenu izvajalca glavnih rudarsko-gradbenih del pri izgradnji, hvala škofu za blagoslov, ki ga bomo pri zahtevnem delu tudi potrebovali, zahvaljujem pa se tudi naši zavetnici sv. Barbari, ki nas je že do sedaj varovala pri našem delu.«

Dogodek je s koračnicami popestril Pihalni orkester Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 28-06-2012