Film ČRNO MODRO

Film ČRNO MODRO prikazuje razvoj  sanacije ugrezninskih območij,  ki so zaradi odkopavanja premoga v velenjskem Premogovniku nastajala že v obdobju pred drugo svetovno vojno. Z razvojem Premogovnika Velenje in njegovih hčerinskih podjetij se je razvijala tudi družbena odgovornost. Ves čas delovanja na inovativen način skrbimo za obnovo degradiranih območij in jim dajemo nove podjetniške vsebine. Film spodbuja aktivno življenje na saniranih površinah,  vpliva na oblikovanje in krepitev pozitivne podobe Šaleške doline, ki s svojim okoljem ravna odgovorno in modro – to dokazuje revitalizirana narava, ter sanirane površine, ki spodbujajo kakovostno življenje na podeželju.

Projekt je nastal s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Film ČRNO MODRO je na ogled na http://www.youtube.com/watch?v=M5xl5g2jzLU&feature=g-all-lik.

Objavljeno: 27-06-2012