Prva delavnica raziskovalno razvojnega projekta RCE

22. junija je v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje potekala prva delavnica Raziskovalno razvojnega (RR) projekta RCE z naslovom Metodologija fiksacije CO2 na elektrofiltrskem pepelu, ki je en od treh projektov RCE, ki jih je prijavil Premogovnik Velenje. Namen delavnice je pregled izvajanja projekta, seznanjanje z rezultati in diskusija. Pregledali so predstavitev poteka projekta – presek stanja (PV), poizkusi adsorpcije/desorpcije CO2 na lignitu (Georis), laboratorijski poskusi Fiksacije CO2 na CaO in EF pepelu (Georis, NTF), konstrukcija laboratorijskega modula (Esotech), meritve CO2 na izbranih lokacijah v Sloveniji (Georis), meritve CO2 v sklopu fiksacije (Georis, PV) in usklajevanje metodologije in koordinacija (Georis).
Prisotne je pozdravil mag. Ludvik Golob, pomočnik predsednika Uprave, ki je povedal: »Še posebej v tem času se zavedamo, da je razvojno področje najpomembnejši dejavnik v podjetju, ki omogoča napredek in dolgoročni razvoj.«

Ker projekt izvaja zelo široka projektna skupina in na različnih lokacijah (Velenje, Ljubljana), je prav, da se izvajalci seznanijo z izvajanjem RR projekta, pregledajo rezultate in opredelijo nadaljnje smeri. Čeprav je srečanje namenjeno projektnemu delu, je koristno tako za RCE kot tudi za Premogovnik Velenje.

Naslednja delavnica bo potekala naslednje leto. Skupaj bodo izvedli tri delavnice, potekale pa bodo vse do konca leta 2014, ko se projekt zaključi.

Objavljeno: 22-06-2012