Premogovnik Velenje osvojil zlato in srebrno priznanje za inovacije v SAŠA regiji, HTZ Velenje prejemnik diplome

V sredo, 20. junija 2012, je na Vili Herberstein v Velenju potekala slavnostna podelitev priznanj in diplom za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2011. Premogovnik Velenje je osvojil zlato priznanje za Napredovalni stroj GPK – PV ter srebrno priznanje za Vrtalni stroj Diamec U4 PHC – HTZ, HTZ Velenje prejemnik diplome za inovacijo Priprava izpiralnih vod za zbiralnice mleka. Z zlatom nagrajena inovacija bo posredovana na nacionalni nivo ocenjevanja.

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je letos v ocenjevanje prejela 17 predlogov iz petnajstih podjetij, podelila pa pet zlatih priznanj, šest srebrnih, tri bronasta priznanja ter tri diplome. Prisotne inovatorje so nagovorili predsednica SŠGZ dr. Cvetka Tinauer, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Alenka Avberšek ter župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Predsednik Komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik je povedal: »Odziv na 13. zaporedni razpis je bil, tako po številu prijav kot po številu sodelujočih avtorjev, dober, po številu sodelujočih podjetij pa največji do zdaj. Opazna je rast kakovosti inovacij, kar je posledica načrtnega spodbujanja inovativne klime, stalnih izboljšav in inovacij znotraj podjetij.«

Avtorji zlatega elektro hidravličnega Napredovalnega stroja GPK – PV, ki služi za izdelavo jamskih prog  v eksplozijsko ogroženih  rudniških  prostorih in je primeren za rezanje hribine trdnosti do 70 MPa, so Simon Dobaj, Bojan Jezernik, Dušan Čižmek, Kotnik Anton, Franjo Mazaj, Iztok Navršnik, Drago Ostervuh, Franc Kokolj, Uroš Zupan, Mitja Tajnik, Vojko Pečnik, Mehmed Alija Dimirovski in Boštjan Ravnjak.

Srebrni projekt, Vrtalni stroj Diamec U4 PHC – HTZ, je hidravlična vrtalna naprava s širokim obsegom operacij in dodatkov, ki je primerna za vrtanje tako pod zemljo kot tudi za delovanje na površini. Avtorji projekta so mag. Bojan Lajlar, Bojan Jezernik, Danilo Jezernik, Anton Firer, Janko Avberšek, Miroslav Tisnikar, Mitja Kamenik, Igor Janžovnik, Igor Plaskan, Alen Žolgar, Boris Širnik, Srečko Ledinek in Darko Korotančnik.

Nosilci projekta Priprava izpiralnih vod za zbiralnice mleka, ki s pomočjo vgradnje filtracijskega sistema AquaVallis preprečuje onesnaženje ter zagotavlja 100 % zaščito pred bakteriološkimi okužbami iz vode, so mag. Aleš Dremel, Bojan Voh, Matjaž Ravnjak in zunanja članica Andreja Tot iz Kmetijske zadruge Šaleške doline.

Nagrade za najboljše inovacije že od leta 2000 podeljuje SŠGZ. Priznanja so razdeljena v štiri kategorije – zlata, srebrna in bronasta ter diplome. Skupina Premogovnik Velenje pri razpisu uspešno sodeluje že od samega začetka.

Objavljeno: 21-06-2012