Premogovnik Velenje gostil predstavnike evropskega združenja EURACOAL

V času od 16. junija do 19. junija 2012 je v Ljubljani potekal izvršni odbor EURACOALA – združenja za črni premog ter lignit, katerega član je tudi Premogovnik Velenje. EURACOAL predstavlja interese energetske in premogovne politike na evropskem nivoju. Odbora so se, poleg Premogovnika Velenje, udeležili pomembni predstavniki energetike oziroma premogovništva, ki prihajajo iz evropskih držav, v katerih uporabljajo premog, med njimi iz Velike Britanije, Nemčije, Poljske, Slovaške, Češke, Bolgarije, Madžarske, Bosne in Hercegovine, Srbije in drugih. V združenje EURACOAL, ki deluje v Bruslju, je trenutno vključenih 35 rudarskih podjetij iz 20 držav.

Predsednik EURACOALA, dr. Hartmuth Zeiss, ki je eden vodilnih managerjev pri nemškem podjetju Vattenfall, se je v uvodnem nagovoru zahvalil Premogovniku Velenje, kot gostitelju. Izpostavil je izgradnjo 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki jo vidi kot primer uspešne zgodbe v Evropski uniji: »TEŠ 6 je zgled sodobne termoelektrarne na premog, ki je »CCS ready« (imel bo vse potrebno za prihodnje zajemanje CO2), uporabljal bo BAT (best available) tehnologijo in imel bo visok izkoristek premoga.« Dotaknil se je splošne gospodarske krize v EU, v kateri premogovništvo predstavlja dodano vrednost, česar se v širšem smislu še premalo zavedamo.

Gostom je v ponedeljek, 18. 6. 2012, dr. Vladimir Malenković, član Uprave Premogovnika Velenje, predstavil delovanje Premogovnika Velenje tako v slovenski energetiki kot tudi širše. Na odboru so bile poleg poročil držav članic predstavljene tudi strategija EURACOALA o čistih premogovnih tehnologijah, trgovanje s premogom, razvojni in raziskovalni projekti itd. Udeleženci konference so v torek, 19. junija, obiskali Premogovnik Velenje, kjer jih je sprejel predsednik Uprave dr. Milan Medved, ki je med drugim dejal: »Slovenija za neodvisno in zanesljivo energetsko samooskrbo potrebuje premog, zato v Šoštanju gradimo nov blok TEŠ 6, ki bo uporabljal naš premog vse do konca svoje življenjske dobe. To nam zagotavlja delo še vsaj do leta 2054. Premog je pomemben energent sedaj in tako bo – po vseh mednarodnih napovedih – tudi še nekaj prihodnjih desetletij.« Medved je gostom predstavil tudi svetovno priznano in v debelih slojih tudi najbolj produktivno Velenjsko odkopno metodo, tehnološke dosežke in načrte Premogovnika Velenje za prihodnost. Gostje, ki so vsi po vrsti renomirani rudarski strokovnjaki, so bili nad ogledom jamskih delovišč navdušeni. Še posebej so pozdravili dejstvo, da velenjski premogovnik ob doseganju visoke produktivnosti veliko pozornost posveča okoljskim vprašanjem in celoten proces rudarjenja obravnava z vse vidikov trajnostnega razvoja.

Objavljeno: 20-06-2012