Sipoteh pridobil certifikat EN 1090–1

Podjetje Sipoteh, čigar delni lastnik je Premogovnik Velenje, je v maju letos uspešno končalo postopek certificiranja kontrole proizvodnje po standardu EN 1090–1. Pridobljeni certifikat je namenjen za konstrukcijske elemente do izvedbenega razreda EXC 3, kar pomeni za najbolj zahtevne jeklene nosilne konstrukcije, razen mostov. Ta certifikat, ki je pogoj za izvajanje vseh del na zahtevnih nosilnih jeklenih konstrukcijah v slovenskem in evropskem prostoru, ima v Sloveniji zelo malo podjetij.

Dejavnost Sipoteha je izrazito proizvodno in tehnološko usmerjena. Proizvajajo različno tehnološko in rudarsko opremo, zahtevnejše zvarjence, sortirne linije in splošne konstrukcije v gradbeništvu. Strokovno in tehnično znanje ter usposobljen kader jim omogočajo, da si lahko zastavljajo visoke cilje.

Matej Zaluberšek, direktor podjetja Sipoteh, je ob tem dejal: »Za naše podjetje pridobitev tega certifikata pomeni pomemben napredek v nizu stalnih izboljšav delovanja podjetja. Skupaj s certifikati kakovosti ISO 9001 in varilskim certifikatom EN 3834 part 2, tvori zaokroženo celoto zagotavljanja kakovosti in procesa stalnih izboljšav v našem podjetju. Po drugi strani je nujno potreben pri izvajanju zahtevnih varilskih in montažnih del na jeklenih nosilnih konstrukcijah.«

Objavljeno: 14-06-2012