Nov uspeh Premogovnika Velenje na mednarodnem trgu

Po vstopu na Slovaško sedaj tudi v Turčiji

V tem tednu so strokovnjaki Premogovnika Velenje izvedli montažo, zagon in primopredajo napredovalnega stroja GPK–PV, ki je plod lastnega inženirskega znanja, v slovaškem rudniku Hornonitrianske Bane iz Prievidze, kjer bodo poskrbeli za uvajanje omenjenega stroja v njihov delovni proces. V Premogovniku Velenje so veseli tega pomembnega posla, saj gre za prvi prenos sodobne rudarske tehnološke opreme znotraj trgov Evropske unije.

Uspešen nastop na mednarodnih trgih je Premogovnik Velenje znova potrdil 13. junija 2012, ko je podpisal prvo pogodbo za turški trg. Gre za dobavo ščitnega hidravličnega podporja za podzemni kop. Turški rudnik SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş., s katerim je Premogovnik Velenje podpisal pogodbo, želi posodobiti svojo proizvodnjo z naprednejšo in tehnološko bolj dovršeno opremo. Velenjski Premogovnik bo na turški trg dobavil 80 garnitur ščitnega hidravličnega podporja tipa DBT. Rok za dobavo 50 garnitur podporja je 30. september letos, preostalih 30 garnitur bomo dobavili do 31. januarja 2013.

Premogovnik Velenje je konec prejšnjega tedna oddal tudi ponudbo za dva odkopa z vso potrebno infrastrukturo, opremo, izobraževanjem in vpeljavo, kar pomeni, da ponujamo tudi znanje in izkušnje v največjem razpisu, ki je v tem letu razpisan na turškem rudarskem trgu. Nosilec projekta je Premogovnik Velenje, ki bo v sodelovanju s tujimi partnerji proizvajalcev opreme iz Poljske, Slovaške in Nemčije zagotovil delovanje dveh 180-metrskih odkopov. Konkurenca na svetovnem trgu je izredno zahtevna, a kot kažejo zadnje informacije, sta najbolj aktualni prav ponudbi Premogovnika Velenje in kitajskega dobavitelja.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob podpisu pogodbe dejal: »Premogovnik Velenje že dalj časa uspešno tke vezi za prodor na tuje trge. Ena zadnjih večjih priložnosti je bila oktobra lani, ko smo na IV. mednarodnem kongresu rudarstva Balkanmine predstavili vrhunske dosežke in tehnologijo, ki so plod lastnega inženirskega znanja, predstavnikom kar 15 držav. Pri aktivnostih v tujini se obrestujejo odlične ocene in pohvale s strani tujih revizorjev, ki premogovniku prinašajo mednarodno veljavo. Podpis pogodbe s turškim rudnikom je zagotovo tudi odraz dolgoletnih vlaganj v razvoj tehnologij in lastnega strokovnega kadra.«

Premogovnik Velenje bo tudi v prihodnje nadaljeval z razvojem in izdelavo rudarske opreme za domači in tuji trg, kar bo zagotavljalo rast celotne Skupine s prodajo znanj in storitev na trgih izven osnovne dejavnosti. Sodelovanje pri posodabljanju rudnikov v svetu ponuja za nas izjemno velike in še neizkoriščene možnosti.

Objavljeno: 13-06-2012