Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2012/2013

Skupina Premogovnik Velenje stremi k novim znanjem, tehnologijam in tržnim programom. Za uresničitev poslanstva in načrtov potrebuje mlade, izobražene in kreativne sodelavke ter sodelavce, zato vabi, da se prijavite na

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.

program raven izobrazbe število štipendij
geostrojnik rudar 4 15
geotehnik 5 8
mehatronik operater 4 2
elektrikar 4 2
dipl. inž. geotehnologije in rudarstva (un) 6/2 1
dipl. inž. elektrotehnike (un) ali mag. inž. elektrotehnike   6/2 ali 7   1

 HTZ, I. P., d. o. o. 

program raven izobrazbe število štipendij
elektrikar 4 1
mehatronik operater 4 1
dipl. inž. strojništva (un) ali mag. inž. strojništva 6/2 ali 7 1
dipl. inž. elektrotehnike (un) ali mag. inž. elektrotehnike   6/2 ali 7   1
     

GOST, d. o. o.

program raven izobrazbe število štipendij
gastronom hotelir/hotelirka (kuhar) 4 2
gastronom hotelir/hotelirka (natakar) 4 2

PRIJAVLJANJE
Kandidati za razpisane štipendije Skupine PV naj pošljejo ali prinesejo prijave najkasneje do 28. junija 2012 na naslov:
PREMOGOVNIK VELENJE, d. d., Izobraževalni center Skupine PV, Partizanska cesta 78, 3320 VELENJE.

K prijavi je potrebno priložiti:
• prošnjo za štipendijo,
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
• kratek življenjepis z opisom zunajšolskih dejavnosti.

IZBOR KANDIDATOV
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in druge dosežke v dosedanjem šolanju, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter druga merila, določena v aktih družbe.
Štipendije, razpisane za poklice, ki so vezani na podzemno pridobivanje surovin in terjajo stalno ali občasno delo v jami, bomo podelili le kandidatom moškega spola.

VIŠINA ŠTIPENDIJE
Višina kadrovske štipendije ter pravice in obveznosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.

UGODNOSTI, KI JIH PREMOGOVNIK VELENJE NUDI ŠTIPENDISTOM ZA POKLIC GEOSTROJNIK RUDAR IN GEOTEHNIK:
• kadrovska štipendija,
• brezplačen zdravniški pregled,
• brezplačni učbeniki,
• sofinanciranje strokovnih ekskurzij,
• kvalitetno praktično izobraževanje,
• plačilo jamskega dodatka pri praktičnem izobraževanju,
• brezplačna zaščitna sredstva,
• brezplačna malica pri praktičnem usposabljanju z delom,
• brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,
• dodatek k štipendiji za uspešnost pri praktičnem izobraževanju,
• možnost podaljšanja štipendije v programih PTI,
• možnosti zaposlitve v povezanih družbah,
• najboljši štipendisti bodo imeli prednost pri zaposlitvi.

O rezultatih izbora bomo kandidate obvestili po 20. avgustu 2012.

Objavljeno: 30-05-2012