Priznanje za učinkovito predstavitev raziskovalnih dosežkov

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana je strokovnjakom iz Premogovnika Velenje na 4. študentski konferenci Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana podelila priznanje za učinkovito predstavitev raziskovalnih dosežkov z vidika znanstvene kakovosti in njihove uporabnosti.

Na konferenco je Premogovnik prijavil dva članka, in sicer: Rezultati desorbcijskih, laboratorijskih eksperimentov na vzorcih lignita in »in-situ« tlak plina v povezavi z geomehanskimi napetostmi v premogu avtorja Sergeja Jamnikarja in Raziskave inovativnih metod za razplinjevanje lignitnega sloja avtorice Jerneje Lazar. Članka sta objavljena v Zborniku 4. Študentske konference Mednarodne podiplomske šole Jožefa Štefana.
Predstavitev, ki je potekala v petek, 25. maja 2012, na Inštitutu Jožefa Štefana, je bila prikazana na skupnem plakatu, na katerem so bili predstavljeni rezultati meritev v jami Premogovnika Velenje in rezultati laboratorijskih poizkusov sorbcijskih lastnosti premoga, kot nadgradnjo pa so predstavili tudi numerično analizo s pomočjo dveh različnih geomehanskih računalniških programov.

Priznanje za najboljši prispevek s področja industrije so prejeli: Jerneja Lazar, Sergej Jamnikar, dr. Simon Zavšek, Janja Žula, Gregor Uranjek in mag. Ludvik Golob.

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Štefana je izmed 54 znanstvenih prispevkov podelila še priznanje za najboljši prispevek s področja ekotehnologije, informacijske in komunikacijske tehnologije, nanoznanosti in nanotehnologije ter industrije, ki so ga prejeli strokovnjaki iz Premogovnika Velenje.

PRIZNANJE

Objavljeno: 29-05-2012