Srečanje mednarodne tehnične skupine za premog na Golteh

Ta teden se je na Golteh odvijalo pomembno delovno srečanje strokovnjakov mednarodne tehnične skupine za premog C1 v okviru evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Fund for Coal and Steel – RFCS), ki jo sestavljajo strokovnjaki iz  10 držav Evropske unije (Slovenija, Nemčija, Bolgarija, Romunija, Grčija, Velika Britanija, Madžarska, Francija, Španija in Poljska). Na srečanju so potekale predstavitve raziskovalnih projektov. Uradnemu odprtju v sredo dopoldne je sledilo dogovarjanje partnerjev za opredelitev smernic tehnične skupine C1, splošni pregled novih predlaganih projektov ter opredelitev stanja in nadaljnjega razvoja tehnične skupine. Udeležence je v imenu Premogovnika Velenje pozdravil mag. Ludvik Golob, pomočnik predsednika Uprave: »V Premogovniku Velenje smo izredno ponosni na več kot 137-letno tradicijo in še posebej na svetovno priznano in visoko produktivno Velenjsko odkopno metodo, ki je plod domačega inženirskega znanja in preko katere smo vse bolj prepoznavni tudi na tujih trgih, kjer je naše podjetje vedno bolj prisotno.«

Raziskovalni sklad, ki deluje na nivoju Evropske unije, je bil ustanovljen 2003, ko je bila podpisana pogodba iz NICE. Ta je omogočila prenos sredstev iz Evropske skupnosti za premog in jeklo na RFCS sklad, ki deluje v okviru EU. Sklad finančno podpira razvoj najboljših evropskih tehnoloških projektov v tej dejavnosti. Tehnična skupina za premog je razdeljena v tri sklope: C1, C2 in C3. V C1 spadajo izkoriščanje premoga, premogovna infrastruktura in upravljanje ter nekonvencionalno izkoriščanje ležišč. V sklop C2 se uvrščajo projekti s področja priprave in predelave premoga, njegova pretvorba in procesi izboljšanja kvalitete. Skupina C3 obsega uplinjanje premoga, čistejše in bolj učinkovite premogovne tehnologije ter zajem CO2.

V sklopu sestanka TGC1 je bilo predstavljenih 14 raziskovalnih projektov 13 držav EU (Slovenija, Nemčija, Bolgarija, Grčija, Velika Britanija, Francija, Španija, Poljska, Avstrija, Češka, Slovaška, Portugalska in Nizozemska), in sicer 5 končnih, 6 vmesnih in 3 letna poročila. Člani skupine so predstavili projekte s področja povečanja produktivnosti pri odkopavanju globokih slojev, zgodnjega opozarjanje in gašenja požarov vzdolž transportnih trakov, nujne pomoči in alarmiranja v premogovnikih, raziskav sorpcijskih lastnosti in nabrekanja premogov z namenom vtiskanja CO2 in pridobivanje metana, ukrepanja v primeru vdorov vod v premogovnikih s poudarkom na povezavi med premogovniki, geomehanike in ukrepov v primeru nenosilne talnine, raziskav globokega podzemnega uplinjanja in začasnega odlaganja CO2 na tem območju, zmanjšanja nevarnosti in posledic požarov ter eksplozij v premogovnikih, izboljšanja varnosti in ocenjevanje tveganja v jaških, izboljšanja znanja o ogljiku v premogu in pridobivanja metana iz sloja na podlagi testov ter izboljšanja vzdrževanja in varnosti z nadzorom v realnem času in novimi senzorji.

Pri projektih COGASOUT, LOWCARB in OPTI-MINE, ki so bili predstavljeni na Golteh, kot partner sodeluje Premogovnik Velenje. Projekt COGASOUT – Nove tehnologije za predvidevanje plinskih izbruhov in emisij v debelih slojih premoga, ki zajema razplinjevanje lignita in pridobivanje CH4 ter CO2, s strani Premogovnika Velenje vodi dr. Simon Zavšek. Projekt LOWCARB – Nizkoogljične iniciative – Optimizacija zračenja in črpanja vod ter zajem CH4 iz jamskega zraka, katerega cilj je zmanjšanje porabe energije in količine emisij toplogrednih plinov, s strani Premogovnika Velenje vodi mag. Matjaž Kamenik. Projekt OPTI-MINE – Prikaz možnosti optimizacije procesov za povečanje učinkovitosti in varnosti v premogovnikih z uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij, katerega cilj je razvoj in uporaba inteligentnih komunikacijskih naprav ter omrežij za žično in brezžično komunikacijo za povečanje varnosti v premogovnikih, s strani Premogovnika Velenje vodi mag. Boštjan Škarja.

Projekte v okviru Raziskovalnega sklada za premog in jeklo v 50- oz. 60-odstotnem deležu sofinancira Evropska unija.

V petek, 11. maja, so si udeleženci srečanja ogledali jamo Premogovnika Velenje in Muzej premogovništva Slovenije v Velenju.

Objavljeno: 11-05-2012