V Premogovniku Velenje predstavili raziskovalne naloge »Energija znanju – znanje energiji

V Premogovniku Velenje je v petek, 6. aprila, potekala zaključna prireditev razpisa »Energija znanju – znanje energiji«, na kateri so predstavili raziskovalne naloge štipendistov. Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, za delo v povezanih družbah in za razvoj. Zaradi naše velike vpetosti v lokalno okolje pa želimo vzpodbuditi tudi razvojna razmišljanja mladih, ki svoje prihodnosti ne vidijo izključno v Premogovniku. Ravno s tem namenom smo konec leta 2010 podelili tri štipendije kandidatom iz občin Šaleške doline.

Študente, mentorje in recezente je v imenu Premogovnika Velenje uvodoma pozdravil vodja Izobraževalnega centra Boris Potrč: »Premogovnik Velenje kot družbeno odgovorno podjetje podpira različne dejavnosti in aktivnosti v lokalnem okolju, zaradi česar nas veseli, da ste pripravili naloge s povsem različnih področij. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo, prav tako mentorjem in recezentom. Želim vam obilo uspehov tudi pri nadaljnjem študiju.«

Polona Herman je predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Problematika ločevanja odpadkov v Šaleški dolini. V njej je opisala splošne ugotovitve o ločevanju odpadkov, njihovem  vplivu na okolje in pravilnem ravnanju z njimi. Z raziskovalno nalogo Analiza možnosti in smotrnosti postavitve sončnih elektrarn na stavbah v Občini Šoštanj smo dobili informacije o tem, kakšne so možnosti postavitve fotovoltaičnih proizvodnih naprav oz. sončnih elektrarn na strehe stavb v Občini Šoštanj, konkretneje v mestu Šoštanj. Pripravil jo je Tomislav Tkalec. Raziskovalna naloga Nastje Stropnik Naveršnik z naslovom Problematika starostnikov za razvoj Šaleške doline in Zimzelen kot ena izmed rešitev obravnava pojem starosti in kako družba danes gleda ter sprejema starostnike. Študentka je raziskala problematiko, ki je vezana na staranje prebivalstva v Sloveniji.

Objavljeno: 13-04-2012