SAŠA inkubator gostitelj evropskega projekta Edu-preneur

V okviru evropskega projekta Edu-preneur tudi v Sloveniji poteka podjetniško usposabljanje dijakov in študentov z namenom motiviranja, da razmišljajo o podjetništvu kot možni poklicni izbiri. Podjetniško usposabljanje poleg Inštituta za raziskovanje podjetništva (IRP) Maribor in Šolskega centra Velenje brezplačno organizira tudi SAŠA inkubator, ki je gostitelj tokratnega srečanja. V prostorih SAŠA inkubatorja na Koroški cesti 62 b v Velenju bo tako v torek, 17. aprila 2012, ob 10. uri potekal sestanek upravnega odbora, ob 12. uri pa se bo odvijala druga novinarska konferenca projekta v Sloveniji.


Sestanek upravnega odbora projekta Edu-preneur bo delovne narave in bo potekal pod vodstvom vodje projekta AZRA Martine Klopotan Tuk. Poleg predstavitve napredka na ravni celotnega projekta bo poudarek na doseganju predvidenih kazalnikov in zastavljenih ciljev ter pregledu nadaljnjih aktivnosti. Prisotne bo v imenu gostitelja SAŠA inkubatorja pozdravila direktorica Jerneja Kemperle. Po diskusiji bo sledila novinarska konferenca, na katero so prav tako vabljeni vsi predstavniki – koordinatorji projektnih partnerjev. Na njej bo Irena Podveržen s Šolskega centra Velenje podala izjavo o zaključenem izobraževanju, predstavljeni bosta tudi ideji dijakov in študentov, ki sta bili vključeni v projekt.


SAŠA inkubator je partner projekta Edu-preneur, ki se izvaja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007-2013. Ciljna skupina projekta so dijaki in študentje z inovativno podjetniško idejo, ki jo z ustanovitvijo lastnega podjetja želijo spremeniti v poslovno priložnost oziroma imajo znanje, ki ga lahko ponudijo trgu. Cilj projekta je pridobitev osnovnih podjetniških znanj in veščin, razvijanje predstavitvenih sposobnosti in sposobnosti povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji. Program 18-mesečnega izobraževanja je razdeljen na 7 modulov: osnove podjetništva, raziskave in analiza trga ter načrt trženja, razvoj izdelkov in storitev, zaščita intelektualne lastnine, marketinške strategije in strategije prodaje, poslovno in finančno načrtovanje ter mreženje – iskanje partnerjev in investitorjev.

Program se vzporedno odvija tudi na Hrvaškem, kjer ga izvajajo Agencija za razvoj Varaždinske regije, Fakulteta za organizacijo in informatiko ter Hrvaški inštitut za tehnologijo v Zagrebu in Varaždinu. Projekt bo predvidoma trajal do konca oktobra 2012.

Objavljeno: 13-04-2012