Vandalizem ponovno na pohodu – njegove posledice čutimo vsi

Premogovnik Velenje ves čas svojega delovanja namenja veliko pozornost urejanju okolja, saj se zavedamo naše odgovornosti do zaposlenih ter lokalne skupnosti. Šaleško dolino, v kateri delujemo, smo tekom let močno preoblikovali, zato ji želimo nekdanjo podobo vsaj delno povrniti z novimi vsebinami, ki so za prebivalce zanimive in privlačne. Žal naš trud vedno znova izničijo posamezniki z neprimernim in nespoštljivim odnosom do okolja.
Že v preteklem letu smo se na območju turistično-rekreacijskega centra ob velenjskih jezerih srečali z vandalizmom, saj so neznanci namerno uničevali posamezne naprave na trim stezi, ki jo je na severni obali Škalskega jezera uredilo podjetje PV Invest. V zimskih mesecih so se vandali lotili informacijske table »Kolesarsko sprehajalne poti«, ki označuje skoraj 20 kilometrov poti okrog Šaleških jezer, namenjenih sprehajalcem in kolesarjem. Tokrat so se vandali lotili odtujitve lesenih delov klopi, ki smo jih namenili obiskovalcem tega področja za počitek. Opažamo tudi povečan obseg različnih odpadkov, ki ne sodijo v naravo, ampak v ta namen nameščene koše.
Prepričani smo, da vandalizma ne povzročajo športniki oz. uporabniki tega območja, ampak nepridipravi, ki se na tem območju zadržujejo predvsem zaradi tega, da uničujejo okolico. Vandalizem ima negativni vpliv na vsakdanje življenje, medsebojne odnose, ruši občutek varnosti in dobro počutje v okolju.
Pred nami so toplejši meseci, ko je vandalizma še več, saj se ljudje dlje časa zadržujejo zunaj. Območje okrog Šaleških jezer za marsikoga pomeni način sprostitve, saj v stiku z naravo pozabijo na vsakodnevne skrbi. Uporabniki se zavedajo, da je aktiven način preživljanja prostega časa pogoj za naše zdravje in dobro počutje.
Za vzdrževanje reda in discipline znotraj pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje, skrbijo varnostniki HTZ Varovanje, za dnevni nadzor na tem področju pa je s strani Premogovnika pooblaščena tudi družba PV Invest. Omenjeni varnostniki niso odgovorni za sprehajalne poti in druge površine, ki se nahajajo izven pridobivalnega prostora, ampak za red skrbijo redarji Mestne občine Velenje. Ker redarji niso ves čas prisotni na tem območju, je zelo pomembno, da sami vzdržujemo potrebna red in disciplino.
Vandalizem je kaznivo dejanje, zato prebivalce Velenja in širše okolice pozivamo, da v kolikor opazite vandalizem, podate anonimno prijavo na telefonsko številko policije (080 12 00) ali na 112 oz. 113. Pomagajte pri preprečevanju ter pri odkrivanju storilcev.
Proti vandalizmu lahko z dobrim zgledom veliko prispevamo tudi sami, zato z zasebno in skupno lastnino ravnajmo odgovorno! Skupaj si prizadevajmo za doseganje višje kulturne zavesti ljudi, saj bomo le tako lahko živeli v čistem in lepo urejenem okolju.

Objavljeno: 11-04-2012