Udeleženci Mednarodne konference Skupnost po meri invalidov obiskali HTZ Velenje in Center starejših Zimzelen

1. in 2. marca je v Velenju potekala Mednarodna konferenca Skupnost po meri invalidov, ki jo je organiziral Inštitut za razvoj človeških virov Integra v sodelovanju z Mestno občino Velenje. Drugi dan konference so organizirali obisk dveh delovnih okolij po meri invalidov, pri čemer so si udeleženci konference ogledali hčerinski podjetji Premogovnika Velenje HTZ Velenje in PV Center starejših Zimzelen v Topolšici.

Po ogledu poteka dela invalidov v StudiuHTZ v Velenju je udeležence sprejel predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je udeležencem konference povedal, da se v Skupini Premogovnik Velenje trudimo zagotavljati dobre pogoje za delo: »Premogovnik Velenje je invalidom prijazno podjetje, saj zanje znotraj Skupine iščemo produktivna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, ki jih z inovativnimi programi ustvarjajo v našem hčerinskem podjetju HTZ Velenje. V Premogovniku Velenje, ki je zgleden primer, da se da z energetiko sobivati tudi po sodobnih energetskih standardih, se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, sistemom ravnanja z okoljem ter sistemom varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo lani kot prvi premogovnik na svetu vpeljali sistem upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001 in s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju. Našo dolino torej čaka svetla prihodnost še nadaljnjih 40 let.«

Podjetje HTZ Velenje, ki trenutno šteje 870 delavcev, od tega 438 invalidov, zaposluje predvsem invalide iz premogovnika. Razveseljiv je podatek, da je invalidov zaradi napredne in sodobne tehnologije ter velikemu poudarku, ki jo v celotni Skupini namenjamo varnosti pri delu, vsako leto manj. Varnost in zdravje pri delu sta področji, ki jima v Premogovniku Velenje posvečamo veliko skrb in pozornost. Zavedamo se potencialnih nevarnosti, zato stremimo k zagotavljanju čim višjih standardov varnosti in zdravja pri delu, s čimer zmanjšujemo tveganje na najnižjo možno raven. Preko različnih aktivnosti skrbimo za ozaveščanje zaposlenih, da lahko za večjo varnost pri delu in lastno zdravje največ naredijo sami.

Ker se je podjetje HTZ Velenje pri vseh programih zelo intenzivno usmerilo na zunanji trg in iskanje prihodkov izven Skupine Premogovnik Velenje, so zaradi potreb poiskali tudi invalide s trga, kar kaže na družbeno odgovorno usmerjenost podjetja, ki zaposluje tudi v času gospodarske krize.

20 udeležencev je bilo v petek, 2. marca, na obisku v PV Zimzelen. Sprejela jih je direktorica Andreja Štefan Bukovič in jim najprej v besedah in nato z ogledom prostorov predstavila delovanje ustanove. V zvezi z zaposlovanjem invalidov je poudarila: »V PV Zimzelen smo bili veseli ponudbe Integre, da bi v naš delovni proces vključevali invalide v smislu njihove rehabilitacije. To ponudbo smo sprejeli kot izziv in po enem letu naše sodelovanje ocenjujem kot uspešno, saj so invalidi napredovali in naši sodelavci so jih dobro sprejeli.

Skupaj so bili v PV Zimzelen do zdaj v delo vključeni štirje invalidi. Trenutno delata še dva in eno od njih smo v marcu uspeli prek razpisa Zavoda za zaposlovanje v okviru javnih del tudi zaposliti. Tega smo zelo veseli.
Z vključevanjem treh invalidov v kolektiv smo zelo zadovoljni. Razvili so pripadnost družbi, lojalnost delovnemu kolektivu, pridobili so več suverenosti pri opravljanju dela ter razširili nabor nalog, ki so jih sposobni opravljati.«

Sodelovanje s Premogovnikom Velenje je zelo pohvalila tudi direktorica Integre Sonja Bercko in poudarila, da so bili z izbiro obeh delovnih kolektivov – PV Zimzelen in HTZ Velenje – uspešni. Po njenih besedah so invalidi napredovali in si zelo izboljšali kakovost svojega življenja.

Objavljeno: 05-03-2012