Zlati znak Civilne zaščite vodji Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje

Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, je na Brdu pri Kranju potekla osrednja državna slovesnost, na kateri so podelili najvišja priznanja za dosežke na področju zaščite in reševanja v letu 2011. Med prejemniki Zlatega znaka Civilne zaščite je mag. Marjan Kolenc, svetovalec predsednika Uprave Premogovnika Velenje za področje varnosti ter vodja Jamske reševalne čete.

Prejemnik Zlatega znaka Civilne zaščite je mag. Marjan Kolenc, ki kot svetovalec predsednika Uprave sodeluje pri projektih na področju varnosti in reševanja, obenem pa od leta 1992 vodi izredno dobro usposobljeno Jamsko reševalno četo Premogovnika Velenje. Reševalna četa bo v tem letu obeležila že 105. obletnico delovanja, od leta 1998 pa je povezana v sistem zaščite in reševanja na državnem nivoju. Poleg akcij v Premogovniku Velenje so člani reševalne čete posredovali tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.

Na prejetem priznanju je zapisano: «Priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.« Mag. Marjan Kolenc je poudaril, da je prejem Zlatega znaka zasluga vseh članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje: »Člani čete v reševalnih akcijah, ki potekajo v izrednih razmerah, izpostavljajo svoje življenje, da lahko rešujejo življenja in imetje drugih.« Mag. Kolenc je izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da ima četa pomembno vlogo v sistemu zaščite in reševanja: »Jamska reševalna četa šteje okoli 120 članov, od tega je 90 aktivnih, kar pomeni, da je ena najštevilčnejših v Sloveniji, tudi kar se tiče usposobljenosti za delo v zaplinjenih atmosferah.«

Komisija za izbiro prejemnikov priznanj je obravnavala in potrdila kar 331 predlogov za priznanja Civilne zaščite. Bronaste, srebrne in zlate znake ter plakete in kipec so prejeli posamezniki in organizacije, ki so se v preteklem letu s svojim delom na področju zaščite in reševanja še posebej izkazali ter so zaslužni za razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Objavljeno: 02-03-2012