Iz jame Premogovnika Velenje odslej tudi preko brezžične telefonske povezave

V petek, 17. februarja 2012, ob 11.35 uri je Premogovnik Velenje na področju razvojnih dosežkov ponovno naredil velik zgodovinski korak. Neposredno z odkopnega delovišča G3/B v jami Preloge, 410 m pod zemljo, je mag. Boštjan Škarja, vodja Elektro projektive in evropskega razvojnega projekta OPTI-MINE, preko mobilnega telefona vzpostavil povezavo s predsednikom Uprave Premogovnika Velenje dr. Milanom Medvedom. S tem je Premogovnik Velenje postal eden prvih premogovnikov v Evropi in svetu, ki je začel z uporabo mobilnih telefonov pod površjem.
Podjetje tako nadaljuje z optimizacijo procesov za povečanje učinkovitosti in varnosti v premogovnikih z uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Spomnimo, da se je Premogovnik Velenje že 12. novembra 2008 zapisal v zgodovino, saj smo prvi v Sloveniji in po podatkih Guinnessove knjige rekordov tudi v svetovnem merilu izvedli videoprenos iz jame 400 metrov pod zemljo na površino – z odkopa G2/B v severnem krilu jame Preloge v živo na portal Energetika.NET. Z omenjenega odkopa smo prvič prenesli v živo tudi zvok in sliko preko optičnega omrežja iz jame na površino.

Začetek uporabe mobilnih telefonov v premogovniku je del 4,7 milijona evrov vrednega evropskega razvojnega projekta OPTI-MINE (Demonstration of Process Optimization for Increasing the Efficiency and Safety by integrating Leading Edge Electronic Information and Communication Technologies ICT in Coal Mines – Prikaz možnosti optimizacije procesov za povečanje učinkovitosti in varnosti v premogovnikih z uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij). Projekt v okviru Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Fund for Coal and Steel) v 50-odstotnem deležu sofinancira Evropska unija*.

Cilj tri leta trajajočega projekta je prikazati možnosti integracije in uporabe najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij za povečanje učinkovitosti in varnosti v procesih pridobivanja premoga v petih različnih premogovnikih v petih državah Evropske unije. Z namenom razvoja in uporabe inteligentnih komunikacijskih naprav in omrežij za žično in brezžično komunikacijo in prenos podatkov želimo obstoječo optično omrežje, brezžična podatkovna omrežja, analogno telefonijo, mobilne telefonske aparate, dlančnike, čitalnike črtne kode, merilnike jamskih plinov, osebne opozorilne naprave, komunikacijo z reševalci, SGN naprave, varnostno signalizacijo, usmerjanje ljudi v kriznih situacijah ipd. povezati v enovit sistem.

Uspešno izveden projekt bo povečal konkurenčnost evropskih premogovnikov in proizvajalcev rudarske opreme. Poleg Premogovnika Velenje so partnerji v projektu še premogovniki RAG Anthrazit Ibbenbüren (Nemčija), Hulleras del Norte (Španija), Ostravsko-karvinské doly (Češka), Kompania Weglowa (Poljska), ter Minetronics (Nemčija), Asociación Para La Investigación Y El Desarrollo Industrial De Los Recursos Naturales (Španija), Silesian University Of Technology – Politechnika Slaska (Poljska), DMT Gesellschaft für Lehre und Bildung (Nemčija) in Evonik Degussa (Nemčija).

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dogodku povedal: »To je nov vrhunski dosežek v zgodovini Premogovnika Velenje. Naše podjetje se uspešno loteva projektov evropskih skladov, ki sredstva namenjajo razvoju in podpirajo napredne tehnologije, po čemer je Premogovnik Velenje v svetu tudi vedno bolj prepoznaven in so vse pogosteje plod lastnega inženirskega znanja.
Uspešno sodelovanje na razpisih RFCS poleg nepovratnih sredstev prinaša tudi nove razvojne možnosti, zato se lahko v Premogovniku Velenje poleg proizvodnje posvečamo tudi varnosti pri delu, razvoju tehnologij in s tem še povečamo že tako visoko tehnološko razvitost podjetja.«

Objavljeno: 20-02-2012