V Premogovniku Velenje podelili priznanja za inovativnost

V Premogovniku Velenje je veliko kreativnih posameznikov, saj si zelo prizadevamo za to, da spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih v celotni Skupini. Če se ozremo v preteklost, je bilo vseh 137 let delovanja našega premogovnika življenje zelo produktivno, razvojno usmerjeno, bilo je zelo ustvarjalno. Prav naše več kot stoletne izkušnje, znanje naših inženirjev, naša oprema, ki je vedno pogosteje plod lastnega inženirskega znanja, so pripomogli k temu, da je Premogovnik Velenje danes eden najsodobnejših premogovnikov za podzemno pridobivanje premoga na svetu.
Akcija Inovator leta, s katero smo pričeli v začetku leta 2010 z namenom spodbuditve kreativnosti, je že obrodila številne invencije, ki so prišle na dan oziroma bile verificirane v preteklem letu. Zaradi zelo dobre odzivnosti smo z akcijo Inovator leta nadaljevali tudi v letu 2011 in rezultati so odlični. Skupaj je v akciji sodelovalo 22 promotorjev in kar 187 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev), prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 228 koristnih predlogov. 74 % oziroma 169 koristnih predlogov je bilo realiziranih, drugi pa so v različnih fazah realizacije. V akcijo so bili vključeni vsi koristni predlogi oziroma ideje, ki so prispeli do promotorjev inovacijske dejavnosti v posameznih področjih oziroma organizacijskih enotah. V klub inovatorjev se je v letu 2011 vpisalo skoraj 200 inovatorjev, kar je zelo razveseljiv podatek in Premogovnik Velenje uvršča med podjetja, ki sodijo v kategorijo inovativnih podjetij.
Rezultate akcije, ki jo na koncu svečano zaključimo s podelitvijo priznanj, smo razglasili v torek, 14. februarja 2012, v Kulturnem domu v Šoštanju. Vsi nagrajenci so prejeli diamant iz ksilita, ki je star več kot dva milijona let in simbolizira vrednost našega dela in okolja, v katerem živimo in je zraslo na premogu. V njem se namreč odstira dolga, dolga zgodba narave. V kategoriji Najboljši inovator leta so si mesta od prvega do tretjega razdelili: Anton Firer (1. mesto), Bernard Pušnik (2. mesto) in Jože Cure (3. mesto).
V kategoriji Najboljši promotor leta se je skozi vse leto bila prava bitka, najboljši štirje so vseskozi menjavali svoje uvrstitve. Tudi na koncu so rezultati zelo izenačeni. Razlika med prvo-, in drugouvrščenim promotorjem znaša samo 0,3 točke, razlika med tretje-, in četrtouvrščenim promotorjem pa samo 0,8 točke. Komisija za ocenjevanje inovacij se je zato odločila, da tokrat izjemoma podeli štiri nagrade za najboljše promotorje. Prva štiri mesta so si razdelili: Roman Bračič(1. mesto), Silvo Pečovnik (2. mesto), Gregor Železnik (3. mesto) in Franjo Mazaj (4. mesto).
V kategoriji Najboljša organizacijska enota je bila tekma izenačena praktično do zadnjega delovnega dne. Razlika med prvo- in drugouvrščeno OE znaša samo 0,3 točke. Drugouvrščena OE, ki se ji je letos uspelo popolnoma približati prvouvrščeni, je tudi tokrat Elektro remont. Prvo mesto je ponovno zasedla enota ESTO iz HTZ Velenje, ki je iz rok predsednika Uprave Premogovnika Velenje dr. Milana Medveda prejela tudi prehodni pokal.
 
»Eden pomembnejših zgodovinskih mejnikov na področju inovativnosti je bil dosežen leta 1988, ko smo dokončno s klasičnih odkopov prešli na mehanizirane odkope. Z lastnim slovenskim znanjem in sistematičnim iskanjem najprimernejše in varne metode za odkopavanje debelih slojev premoga smo uvedli popolnoma mehanizirano širokočelno odkopno metodo, ki je danes poznana kot Velenjska odkopna metoda in je ime Premogovnika Velenje ponesla v svet. Zanjo smo leta 2007 prejeli nagrado Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost oziroma inovativni pristop pri inženirski dejavnosti. Zavedamo se, da tega ne bi dosegli brez inovativnih idej zavzetih in predanih zaposlenih. Ključ za doseganje uspešnosti vsakega podjetja je ravno v zaposlenih, ki s svojimi idejami in drznosti v domišljiji dosegate velike napredke in tako uresničujete zastavljene cilje.
 
Z uporabo najsodobnejše tehnologije dosegamo izjemne proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi in po svetu. V letu 2010 smo v primerjavi s preteklimi leti presegli vse dosedanje parametre proizvodnje. Te odlične rezultate, ki smo jih nadaljevali tudi v letu 2011, lahko dosegamo z vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je dosežek večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Tudi mednarodni strokovnjaki, ki so v začetku leta 2011 opravili revizijo zalog premoga, so bili navdušeni nad organiziranostjo in strokovnostjo inženirjev Premogovnika Velenje, nad tehnologijo in opremo v jami, ki so jo projektirali naši strokovnjaki, saj je – tudi po njihovem mnenju – na najvišjem nivoju tudi v svetovnem merilu. V svojem poročilu so navedli, da »Premogovnik Velenje predstavlja referenčno točko v premogovništvu Zahodne Evrope«, kar je za našo družbo vsekakor veliko priznanje, je uvodoma spregovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.
 
»V celotni Skupini Premogovnik Velenje se trudimo oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v katerem zagotavljamo in še izboljšujemo pogoje za kreativne posameznike. Želimo, da inovativnost postane vsesplošen način življenja, ta način mišljenja pa morajo in morate prevzeti vsi zaposleni. Drobilnik premoga, avtomatizacija odvoza premoga ter podajalnik lokov so inovacije, ki so v letu 2011 dobile zlato in dve srebrni priznanji v sklopu inovacij SAŠA regije. Konec leta 2011 smo nato preizkusili še eno novost, vrtalno garnituro RVS, ki je ravno tako rezultat našega inovativnega znanja. Prepričan sem, da so to vrhunski izdelki, so plod dela naših tehnologov, inženirjev in jih bomo učinkovito uporabljali pri našem delu, hkrati pa tržili tudi izven meja Slovenije. Nujno je, da tudi v prihodnje nadaljujemo z razvojem in izdelavo rudarske opreme in pri tem močno računamo na prispevek naših inovatorjev,« je še poudaril predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved ter se vsem nagrajencem zahvalil za njihov prispevek k uspešnosti Premogovnika Velenje.
 
»Podjetje ne more preživeti brez napredka. Napredek mora v podjetju potekati nepretrgoma in na dolgi rok. Tega se na doseči na hitro, niti ne takoj, ko se za to odločimo. Ta usmeritev je iz našega primera zagotovo prava in daje rezultate. Ključ do napredka in uspešnosti podjetja so ljudje. Potrebna sta tudi samospoštovanje in dobri medsebojni odnosi,« je zbrane kot častni gost nagovoril Mirko Strašek, direktor podjetja KLS Ljubno, ki je kot najboljše hitrorastoče podjetje v Sloveniji prejelo kipec zlate gazele za leto 2011. Sposodil si je misel preminulega slovenskega humorista Ježka, ki pravi: Rožica cveti po službeni dolžnosti, diši pa honorarno. Pravi, da je to inovativnost: »To je tisto, kar daš zraven, da napreduješ, da greš naprej in to je nekaj več. In to ne daš zaradi plače. To daš, ko se čutiš spoštovanega. Izjemno pomembno je, da vodstvo to spodbuja in izvaja. Vodstvo naj bo primer takšnega obnašanja in zaposleni to prevzamejo.«

Ko je iz rok predsednika Uprave dr. Milana Medveda v spomin prejel diamant iz ksilita, se je iskreno zahvalil za povabilo: »Izredno sem počaščen, da sodelujem na današnji prireditvi. Visoko cenim Premogovnik Velenje, saj se zavedam, da dosegate odlične rezultate. In za to potrebno veliko znanja in inovacij. Tudi v prihodnje vam želim veliko uspehov in inovativnosti.«
 
V kulturnem programu je s svojim nastopom navdušila Jerica Haber.

Objavljeno: 15-02-2012