HTZ svojim poslovnim partnerjem predstavil spremembe na področju ZZRZI

S 1. januarjem 2012 je v Sloveniji stopil v veljavo novi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki prinaša kar nekaj sprememb tudi na področju invalidskih kvot.

Na podlagi tega so v HTZ Velenje, kot eni največjih invalidskih družb v Sloveniji, organizirali izobraževanje, na katerega so povabili vse svoje kvotne kupce in jim podrobneje pojasnili, kaj novi ZZRZI prinaša. Ob predstavitvi vseh prednosti in slabosti so na seminarju podrobneje predstavili tudi celoten prodajni program družbe HTZ Velenje in na ta način kupcem ponudili še več možnosti sodelovanja. Organizirali so tudi manjšo modno revijo, na kateri so predstavili zaščitna oblačila in oblačila za prosti čas, ki jih izdelujejo v Proizvodnji zaščitnih sredstev.

V HTZ ugotavljajo, da nova zakonodaja prinaša dve bistveni spremembi na področju invalidskih kvot. Po novem bodo morali vsi zavezanci s premalo zaposlenimi invalidi za ZZRZI Skladu RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov poročati enkrat mesečno in ne več enkrat letno, kot je bila praksa do sedaj. Naslednja bistvena sprememba posega na področje posredovalnih ali posredniških storitev, ker se le-te po novi zakonodaji ne bodo štele v invalidske kvote. Tudi na tem področju so v HTZ v preteklosti ustvarili nekaj prihodkov, ki jih bo v prihodnosti potrebno nadomestiti s povečanjem prodaje lastnih izdelkov in storitev. Leto 2011 je bilo na področju nadomestnih kvot za družbo HTZ zelo uspešno, saj je vrednost podpisanih kvotnih pogodb presegla milijon evrov.

Objavljeno: 27-01-2012