V Muzeju premogovništva Slovenije še vedno poteka sanacija posledic požara

Na območju Muzeja premogovništva Slovenije in jaška Škale tehnične službe Premogovnika Velenje s podporo dežurnih reševalcev nadaljujejo odpravljanje posledic požara, do katerega je v starem delu podzemnega dela muzeja prišlo v sredo, 4. januarja, zvečer zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premogovne plasti in samovžiga premoga.

V torek, 17. januarja 2012, dopoldan so člani reševalne čete Premogovnika Velenje prvič po dogodku odprli zadelko, ki je preprečevala dostop proti jamskemu območju jaška Škale. Tako kot so že pokazale prve ocene, je področje novejšega dela muzeja, in s tem večji del muzeja, v požaru ostal nepoškodovan.
Trenutno tečejo aktivnosti za vzpostavitev zračilnih in transportnih poti, ki bodo omogočile nadaljevanje sanacijskih del. Širše območje pod jaškom Škale še vedno ostaja zaprto s posebnimi zadelkami, ki preprečujejo dostop svežega zraka. Takšen ukrep bo ostal, vse dokler ne bodo strokovne službe Premogovnika Velenje ugotovile, da nevarnosti za ponovni vžig ni več. Takrat bo tudi možno oceniti škodo in predvideti nadaljnje ukrepe za ponovno vzpostavitev podzemnega dela muzeja.

Ne glede na dogajanja v podzemnem delu muzeja, bo površinski del Muzeja premogovništva Slovenije, ki ima tudi sam veliko število obiskovalcev, ponovno odprt 1. februarja. V zunanjem delu si je moč ogledati bogato centralno zbirko slovenske tradicije premogovništva z razstavo razvoja premogovništva od prvih najdb do svetovno znane Velenjske odkopne metode, zgodovino Premogovnika Velenje, knapovsko stanovanje pred letom 1930, črno garderobo, kopalnico, legendo o skoku čez kožo, muzejsko trgovinico in Galerijo v Beli garderobi, uredili pa bodo tudi novo zbirko jamomerskih in geodetskih naprav.

Objavljeno: 17-01-2012