Študenti Pedagoške fakultete razgibali stanovalce Zimzelena

Ob koncu leta 2011 so stanovalci PV Centra starejših Zimzelen v Topolšici sodelovali v projektu študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani Aktivno življenje starejših in terapevtska rekreacija. Projekt izvajajo študentje oddelka za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko pri predmetu Terapevtska rekreacija za starejše.

V PV Zimzelen je za dva dni prišlo 40 študentov, ki so najprej pod mentorstvom profesorice vodili skupinsko telovadbo, nato pa so se razdelili v skupine in nekatere stanovalce peljali na sprehod, na kopanje v sosednje Terme, se z njimi pogovarjali, pripravili družabne in športne igre, pekli piškote … Dvodnevno druženje je bilo zelo prijetno za stanovalce in študente. Slednji so v svojih komentarjih poudarili, da jih je druženje s starejšimi obogatilo, jim dalo dragocene praktične izkušnje ter da sta jih energija in volja starejših za dejavnosti navdušili.

Profesor Rajko Vute je sodelovanje s PV Zimzelen ocenil zelo pozitivno in poudaril, da so poleg prijetnih sogovornikov v njem spoznali tudi ljudi z vizijo sodobnega vodenja ustanove.  Omenjeni projekt uvaja prilagojene oblike športa, kajti »zamisel takih dejavnosti temelji na prepričanju, da se vsi ljudje, ne glede na starost, gibalno, duševno ali senzorno oviranost, lahko ukvarjajo s športom in tako obogatijo svoje življenje. Terapevtska rekreacija med drugim premaguje tudi socialno izolacijo in osamljenost. Vanjo so vključene različne športno-rekreativne dejavnosti, pa tudi take, ki so povezane z literarnim, glasbenim in likovnim izražanjem, zbirateljskim hobijem in socialnimi igrami.

Raznovrstna ponudba dejavnosti omogoča zabavo in osebnostno rast, krepitev vitalnih telesnih funkcij, ima pa tudi opazen pozitiven vpliv na socialnem, vedenjskem in čustvenem področju. Prilagojeni športno oblikovani programi za starejše osebe so tudi finančno ugodna metoda rehabilitacije in terapevtske obravnave, saj vključitev motoričnih dejavnosti in spretnosti v vadbo povečuje gibalni potencial, samostojnost in zaupanje vase.«

Objavljeno: 16-01-2012