V Muzeju premogovništva Slovenije še poteka sanacija posledic požara

Na območju Muzeja premogovništva Slovenije in jaška Škale tehnične službe Premogovnika Velenje s podporo dežurnih reševalcev nadaljujejo odpravljanje posledic požara, do katerega je v starem delu podzemnega dela muzeja prišlo v sredo, 4. januarja, zvečer zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premogovne plasti in samovžiga premoga.

Požar je zadušen, ker je bil hitro in učinkovito preprečen dostop svežega zraka na mesto požara. Skozi cevovod v jašku Škale se nadaljuje vtiskanje CO2, ki izriva kisik, s čimer se preprečuje ponovni pojav ognja. Izhajanje dimnih plinov se zmanjšuje. Območje Jaška Škale smo zaprli izključno iz preventivnih razlogov, predvsem, da bi preprečili nepooblaščenim in nepoučenim dostop v neposredno bližino jaška. Ko bo možen dostop na samo mesto požara, bo ocenjena tudi škoda, obenem pa bodo zastavljene tudi aktivnosti za ponovno vzpostavitev podzemnega dela muzeja.

Pričakujemo, da bo površinski del Muzeja premogovništva Slovenije, ki ima tudi sam veliko število obiskovalcev, ponovno odprt 1. februarja. V zunanjem delu si je moč ogledati bogato centralno zbirko slovenske tradicije premogovništva z razstavo razvoja premogovništva od prvih najdb do svetovno znane Velenjske odkopne metode, zgodovino Premogovnika Velenje, knapovsko stanovanje pred letom 1930, črno garderobo, kopalnico, legendo o skoku čez kožo, zbirko mineralov, muzejsko trgovinico in Galerijo v Beli garderobi.

Danes je na Premogovnik Velenje prišel glavni inšpektor inšpektorata Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo mag. Jože Dimnik, ki si je najprej ogledal območje jaška Škale. Po razgovoru s predsednikom Uprave Premogovnika Velenje dr. Milanom Medvedom in glavnim tehničnim vodjem Premogovnika Velenje ter vodjo reševanja Ivanom Pohorcem glavni inšpektor ni predpisal nobenih dodatnih ukrepov.

Objavljeno: 13-01-2012