V Muzeju premogovništva Slovenije poteka sanacija posledic požara

Na območju Muzeja premogovništva Slovenije in jaška Škale se nadaljujejo postopki za sanacijo posledic požara, do katerega je v starem delu pozemnega dela muzeja prišlo v sredo, 4. januarja, zvečer zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premogovne plasti in samovžiga premoga.

Reševalci Premogovnika Velenje ves čas izvajajo meritve plinskega stanja v podzemnem delu jame Škale, obenem pa se normalno odvijajo postopki črpanja vode iz triadnega dela rudnika. Že od sobote, 7. januarja, dopoldne dalje nadzorniki zračenja redno vršijo meritve izpustov zraka na širšem območju jaška Škale, tako da se tudi dogajanje na zunanjem območju Muzeja premogovništva stalno spremlja in je pod nadzorom.

Prostori podzemnega dela Muzeja premogovništva Slovenije in širše območje jaška Škale so izolirani od preostalega dela rudnika. S tem preprečujemo dostop svežega zraka do mesta požara. Hkrati se odvija vtiskanje CO2 skozi cevovod v jašku Škale, da bi preprečili ponovni pojav ognja. Občasno je potrebno odpreti lopute na jašku Škale, da se omogoči izhajanje dimnih plinov. V širši okolici jaška Škale se pojavlja vonj po dimnih plinih, ki pa sam po sebi za okolico ni nevaren.

V neposredni bližini jaška smo poskrbeli za posebne varnostne ukrepe. Iz preventivnih razlogov in v želji, da se povsem onemogoči dostop nepooblaščenim osebam na območje jaška Škale, bo v četrtek, 12., in petek, 13. januarja, omenjeno območje Starega jaška zaprto tako za zaposlene kot za obiskovalce. V sodelovanju s Premogovnikom Velenje bodo zaposleni PV Investa in Erica svoje delo nadaljevali v okviru prostorskih zmožnosti Premogovnika, Medpodjetniški izobraževalni center Velenje pa bo do konca tedna zaprt.

Objavljeno: 11-01-2012