Požar v Muzeju premogovništva Slovenije pogašen

V noči iz četrtka na petek, 6. januarja, je članom Reševalne čete Premogovnika Velenje uspelo zadušiti požar v podzemnem delu Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju, do katerega je prišlo v sredo, 4. januarja 2012. Da bi preprečili prepihovanje zraka skozi razrušene premoške plasti, so člani reševalne čete z dodatnimi ukrepi preventivno zaprli širše območje okrog jaška Škale in preprečili dostop svežega zraka na območje požara. Sedaj sledi nekajdnevno ohlajevanje območja v okolici jaška Škale in nato detajlni pregled požarnega območja, na podlagi katerega bo šele možno oceniti škodo.
Kot smo poročali že včeraj, sama proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje ni bila ogrožena in normalno poteka, ker je področje Muzeja premogovništva Slovenije ločeno od proizvodnega dela jame.

Ugotovljen je bil tudi vzrok požara. Ta je nastal zaradi prepihovanja zraka skozi razrušene premogovne plasti in samovžiga premoga v starem delu Muzeja premogovništva Slovenije.

»Pri samem posredovanju so se ponovno zelo izkazali člani reševalne čete in protipožarne intervencijske ekipe. Pokazali so ne le veliko mero usposobljenosti, ampak tudi veliko mero požrtvovalnosti pri izvajanju aktivnosti za omejevanje posledic požara. V veliki meri so pri omejevanju požara sodelovale tudi različne službe Premogovnika Velenje in njegovih hčerinskih družb, ki so kljub poznim nočnim uram poskrbele za pravočasno dostavo potrebnega materiala in orodij, ki so jih pri svojem delu potrebovali reševalci. Za njihovo pomoč in angažiranost se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujem,« je povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Objavljeno: 06-01-2012