Požar v Muzeju premogovništva Slovenije

V sredo, 4. januarja 2012, ob pol devetih zvečer je dežurni Premogovnika Velenje preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema (VTIS) zaznal povečanje koncentracije dimnih plinov v podzemnem delu Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju. Muzej je bil od 23. decembra 2011 zaprt, ker so v njem potekala vzdrževalna dela.

Nekaj po 21. uri je v podzemnem delu Muzeja premogovništva Slovenije zagorel premog in les v starem delu muzeja. Dežurni Premogovnika je izvajal aktivnosti v skladu z Načrtom obrambe in reševanja. Najprej je bilo ugotovljeno, da nihče od zaposlenih ni bil ogrožen, zaradi pojava požara pa je bila alarmirana reševalna četa Premogovnika Velenje in protipožarna intervencijska ekipa. Skupno je v akciji sodelovalo 50 reševalcev. Ponovno se je pokazala pravilnost usmeritev, da Premogovnik Velenje vzdržuje dobro usposobljeno reševalno četo, ki ima preko 100 članov in je usposobljena za delo na jamskih deloviščih in za delo z dihalnimi aparati, tako da je tudi reševanje požara steklo hitro in učinkovito. Stekli so postopki za omejevanje požara in kasneje tudi gašenje. O dogodku je bil takoj obveščen Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, kmalu po obvestilu je v muzej premogovništva prišel glavni rudarski inšpektor Anton Planinc. O samem dogodku je bil obveščen tudi Center za obveščanje RS s pojasnilom, da reševalna četa Premogovnika Velenje obvladuje situacijo, zato pomoč zunanjih reševalnih enot ni potrebna.

O vzrokih in višini škode je še prezgodaj soditi, to bo pokazala temeljita analiza dogodka. Podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije bo do nadaljnjega oz. do izvedene sanacije zaprt.

Sama proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje ni ogrožena in normalno poteka, ker so prostori povsem ločeni od proizvodnega dela jame.

Kljub najsodobnejši tehnologiji, ki jo imamo v Premogovniku Velenje, in točno določenim in predpisanim posebnim varnostnim ukrepom, ki jih dosledno izvajamo, se takšnih dogodkov vnaprej žal ne da predvideti, z dobro usposobljeno reševalno četo pa se da omiliti njihove posledice.

Objavljeno: 05-01-2012