HTZ Velenje oddal ponudbo za čiščenje pitne vode v Keniji

Organizacija združenih narodov oz. njihova Agencija za industrijski razvoj (krajše UNIDO) je oktobra letos izdala javni razpis za nakup neodvisne mobilne enote (krajše NME) za čiščenje pitne vode iz vodnjakov v afriški državi Kenija in se ob tem tudi direktno obrnila na podjetje HTZ Velenje, ki je pred dvema letoma razvilo enoto, ki ustreza pogojem razpisa. HTZ Velenje, ki se je na razpis prijavilo konec novembra, bo rezultat razpisa izvedelo konec januarja 2012.

UNIDO je specializirana agencija Združenih narodov, ki spodbuja razvoj industrije za zmanjšanje revščine na svetu tako, da vključuje vse možne globalizacijske, tehnološke in okoljske vidike. Njena naloga je spodbujanje in pospeševanje trajnostnega razvoja v državah v razvoju in gospodarstvih v prehodu. S pomočjo globalnih virov ter strokovnega znanja si prizadeva za izboljšanje življenjskih razmer v najrevnejših državah sveta.

V zadnjih letih se UNIDO aktivno osredotoča na zmanjšanje svetovne revščine. Njene storitve temeljijo na globalnem forumu, t. i. širjenju znanj, in na povezovanju z industrijo. Kot tehnološka agencija pri tem nudi tehnično podporo in dejavnosti za izvajanje projektov. Danes je UNIDO priznana kot zelo pomembna in specializirana agencija za dejavnosti na področju zmanjšanje revščine v povezavi z uvajanjem proizvodnje dejavnosti, spodbujanjem vključevanja držav v razvoju v svetovno trgovino, spodbujanjem okoljskega trajnostnega razvoja v industriji in izboljševanjem dostopa ter rabe energije. Njena dolgoročna vizija je prizadevanje za svet priložnosti s pravičnim napredkom in da postane zmanjševanje revščine naš skupni globalni cilj oziroma odgovornost.

Javni razpis za čiščenje pitne vode v Keniji predvideva dobavo, montažo, zagon in usposabljanje na NME ter zagotavljanje rezervnih delov za obdobje dveh let. Lokacija montaže je predvidena poleg osnovne šole Chipande v Watamu-Rida regiji, oddaljeni 100 km severno od glavnega Kenijskega pristanišča Mombasa.

Iz podjetja HTZ Velenje so konec meseca novembra oddali ponudbo za eno NME in če bo ta izbrana, bo potrebno celoten posel izvesti do konca julija 2012. »Ne glede na končni izid si štejemo v čast, da nas je k sodelovanju pri razpisu povabila tako pomembna svetovna tehnološka agencija, kot je UNIDO,« je po oddaji razpisne dokumentacije dejal Dejan Radovanović, direktor podjetja HTZ Velenje.

Objavljeno: 22-12-2011