V Premogovniku Velenje mehanizirali podgradnjo jamskih prog s pomočjo podajalnika lokov

Premogovnik Velenje že nekaj desetletij posveča veliko pozornosti modernizaciji in uvajanju najnovejših tehnologij pri pridobivanju premoga, ki bi olajšale fizični napor in rudarjem zagotavljale kar največjo varnost pri delu. Za prevoz, prenos in vgradnjo ločnega podporja na pripravskih deloviščih v premogovniku s podzemno eksploatacijo premoga smo razvili napravo, ki se imenuje Podajalnik lokov PL08–PV, katerega največji doprinos se odraža pri humanosti in avtomatizaciji delovnega procesa na pripravskih deloviščih.

Osnovni sestavni deli podajalnika lokov so nosilna konstrukcija s tekalnimi enotami, roka s prijemalom in hidravlična naprava z regulacijsko črpalko, proporcionalnimi ročnimi krmilniki in hidravličnimi cilindri kot delovnimi elementi. Obratovanje stroja je dovoljeno v temperaturnem razponu mikroklimatskih razmer od – 5 ºC do 35 ºC. Za pogon vožnje služi hidravlični ranžirni maček, ki ga poganja črpalka s podajalnika pri enojnem pogonu, v primeru dvojnega pogona za naklone do ± 12 ° pa se drugi pogon – ranžirni maček krmili iz skupnega krmilnega ventila, ranžirni maček pa ima svoj agregat – pogon.

»Podajalnik lokov je plod razvoja lastnega znanja. V prvih dveh letih obratovanja in preizkušanja je pokazal določene pomanjkljivosti, ki pa smo jih že odpravili. V teku je tudi priprava tehnične rešitve za daljinsko upravljanje stroja, kar je predvideno v letu 2012,« je povedal Simon Dobaj, vodja oddelka Tehnološke priprave strojnih naprav, ki je pohvalil dobre rezultate delovanja naprave. V Premogovniku Velenje so trenutno v uporabi 3 podajalniki lokov PL08-PV, in sicer na pripravskih deloviščih št. 9, 7 in 13. Še en takšen podajalnik lokov bodo na pripravsko delovišče št. 4 montirali v začetku prihodnjega leta.

Inovatorji projekta Mehanizirana podgradnja jamskih prog s pomočjo podajalnika lokov PL08 – PV, ki je prilagojen potrebam uporabnikov pri izdelavi jamskih prog, so bili Simon Dobaj, Bojan Jezernik, Dušan Čižmek, Franjo Mazaj, Miran Skledar, Bogomir Trebičnik, Anton Kotnik in Iztok Navršnik. Za napravo smo v SAŠA regiji letos prejeli tudi srebrno priznanje za najboljšo inovacijo. Premogovnik Velenje, ki z razvojem novih tehnologij vse bolj uspešno prodira tudi na tuje trge, je Podajalnik lokov PL08-PV predstavil na mednarodnem sejmu ZEPS oktobra letos v Zenici v Bosni in Hercegovini.
V Premogovniku Velenje z uporabo najsodobnejše tehnologije dosegamo izjemne proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi in po svetu. V lanskem letu smo v primerjavi s preteklimi leti presegli vse dosedanje parametre proizvodnje. Te odlične rezultate lahko dosegamo z vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je dosežek večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja.

Objavljeno: 19-12-2011