Drobilnik premoga PV – HTZ že v jami na pripravskem delovišču št. 13

Premogovnik Velenje v sklopu projekta Modernizacija procesov na pripravskih deloviščih vgrajuje drobilnike premoga PV – HTZ v odvozni sistem za nemoten transport in avtomatiziranje odvoza premoga. Drobilnik premoga PV – HTZ, ki je prilagojen za drobljenja premoga (lignita) na pripravskih deloviščih, se od ponedeljka, 12. decembra 2011, že nahaja na pripravskem delovišču št. 13, ki izdeluje bodočo dostavno progo odkopa G3/C v severnem delu jame Preloge, deluje brez težav in omogoča lažji ter varnejši transport premoga iz jame. Drobilnik je plod znanja in skupek inovativnih idej ter primer dobre prakse sodelovanja med Premogovnikom Velenje in HTZ Velenje ter domačih in tujih strokovnjakov.

Omenjeni drobilnik je prilagojen za drobljenja velikih kosov premoga na manjše na pripravskih deloviščih, kar omogoča lažji in varnejši transport. Vgrajen je v sklopu obstoječega verižnega transporterja DVT 470. Premog se drobi v manjše kose velikosti približno 160–200 mm in večje, kar posledično omogoča lažji transport. Drobilnik je kompaktne izvedbe in optimalnih gabaritov, kar je doseženo z vgradnjo elektromotorja v drobilni valj in je zelo primeren za uporabo na pripravskih deloviščih. Zasnova pretočnega drobilnika temelji na direktnem pogonu ter vgrajenem elektromotorju v drobilnem valju. Prenos vrtenja na drobilni valj poteka preko planetnega reduktorja z varovalno gredjo. Z obratovalnimi omejitvami in inovativnimi idejami je zmanjšana teža in višina drobilnika, zagotovljen je enostaven transport, montaža in vzdrževanje.

»Drobilnik od vgradnje naprej do sedaj deluje brezhibno. V sklopu prvih dni obratovanja praktično na delovišču določamo najbolj optimalno mikro pozicijo v progi glede na pogon verižnega transporterja in napredovalni stroj,« je povedal Ivan Pohorec, vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnik Velenje. »Drobilnik se bo v skladu z napredovanjem pripravskega delovišča premikal, praviloma vsakih 120-150 metrov oziroma enkrat mesečno. Cilj avtomatizacije pripravskega odvoza premoga je zmanjšanje stroškov proizvodnje, saj posledično iz enega mesta upravljamo z do petimi transportnimi napravami in smo prihranili do 3 strežniška delovna mesta, ki bodo racionalno reorganizirana. Pogoj za avtomatizacijo pa je ustrezna velikost posameznih kosov premoga, da se le-ti ne ustavljajo ne presipih in jih ne zamašijo.«

V začetku prihodnjega leta bomo v Premogovniku Velenje montirali že drugi drobilnik premoga PV – HTZ na pripravsko delovišče št. 3 v krovninskem delu jame Pesje, ki je bodoča odvozna proga za odkop kota – 65F. Izdelan je tudi že tretji drobilnik premoga, ki bo prav tako montiran v začetku leta 2012, in sicer predvidoma na pripravsko delovišče št. 11.

Inovacijski del Drobilnika premoga PV – HTZ predstavlja pogonski del z valjem ter drobilnimi noži. Glavni elementi so drobilni valj, ohišje drobilca, transportni žleb, naprava za močenje, kontrolna oprema. Dodatna oprema so stranice transporterja. Projektno skupino, ki je izdelala prototip drobilnika premoga in ga uspešno preskusila na površini, sestavljajo strokovnjaki iz Premogovnika Velenje in HTZ Velenje: Bojan Jezernik, Janko Avberšek, Miro Tisnikar, Danilo Jezernik, Dušan Čižmek, Anton Kotnik, Simon Dobaj, Miran Skledar, Bogomir Trebičnik, Daniel Šibanc in Danilo Rednjak. S konstrukcijskimi rešitvami so bistveno zmanjšali višino in težo drobilnika, konstrukcija pa zagotavlja enostavni transport, montažo in vzdrževanje.

Premogovnik Velenje, ki sodi med tehnološko in varnostno najbolj razvite premogovnike tako v Evropi kot po svetu, z razvojem novih tehnologij vse bolj uspešno prodira na tuje trge. Testno obratovanje Drobilnika premoga PV – HTZ z obremenitvijo z različnimi materiali (premog, kamen, odpadni gradbeni material idr.) je pokazalo večji tržni potencial tudi v drugih panogah, ne samo v rudarski.

Lasten visoko usposobljen projektantski in operativni kader, dobra tehnološka opremljenost in popolno poznavanje stroke so zagotovilo za visoko kakovostne in cenovno konkurenčne storitve, ki zagotavljajo celovite rešitve in dolgoročno zanesljivost. Z uporabo najsodobnejše tehnologije, ki je rezultat razvoja domačih strokovnjakov, dosega Premogovnik Velenje izjemne proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi in po svetu.

Objavljeno: 19-12-2011