Sveže ideje za uspešne inovativne rešitve v Premogovniku Velenje

Uspešno zaključena akcija Inovator leta 2010 je dala Skupini Premogovnik Velenje zagon, da z njo nadaljujejo tudi v letu 2011 in tako spodbudijo podjetniški duh, ustvarjalnost in inovativnostih tistih, ki jim ni vseeno, kako se aktivnosti v procesu odvijajo. V Skupini Premogovnik Velenje se tako še naprej trudijo oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v katerem zagotavljajo in še izboljšujejo pogoje za kreativne posameznike.

V Skupini Premogovnik Velenje se zavedajo, da je eden ključnih pogojev za aktiviranje potenciala kreativnosti sodelavcev, ki predstavlja prvo fazo inovacijskega procesa, oblikovati takšno delovno okolje, v katerem brez zadržkov sprejemajo ustvarjalne zamisli in jih skušajo prenesti v delovni proces. Zaposleni se namreč najbolj spoznajo na svoje delovno področje, zato so njihovi predlogi še kako pomembni za izboljšanje posameznih procesov v podjetju.

V letošnjem letu so v okviru akcije Inovator leta 2011 prevzeli že 225 koristnih predlogov, kar je 18 odstotkov več kot lani, od tega je bilo 152 koristnih predlogov že realiziranih. Najboljše v posameznih kategorijah bodo razglasili in nagradili na svečanem zaključku akcije Inovator leta 2011 v začetku prihodnjega leta.
»Razveseljujoče je dejstvo, da se pojavljajo novi inovatorji, ki s svojimi idejami pripomorejo k temu, da posamezne aktivnosti v procesih, v katerih sodelujejo, naredijo hitrejše, učinkovitejše, cenejše ter z manj okvarami oziroma zastoji,« je ob tem povedal vodja razvojnih projektov v Premogovniku Velenje Bojan Stropnik. Zelo pomembno je tudi, da se koristni predlogi oziroma sugestije vedno bolj nanašajo na vsa poslovna področja in poslovne funkcije v podjetju, kar je dokaz, da so izboljšave možne prav na vseh področjih in ne samo na področju proizvodnje.

V Premogovniku Velenje so inovacijsko dejavnost sredi leta 2008 zastavili bolj smelo, jo v letu 2009 razširili tudi na družbo HTZ Velenje, postavili koordinatorje inovativnosti v posameznih službah oziroma organizacijskih enotah, centralizirali informacijski sistem in izpeljali določene, predvsem interne promocijske aktivnosti. Ideje so bile vrednotene skozi naslednje kriterije: število realiziranih idej, število sprejetih idej ter gospodarski prihranek realiziranih idej.

Objavljeno: 16-12-2011