Obisk devetošolcev v Premogovniku Velenje

Izbira poklica in nadaljnjega šolanja je gotovo tema številnih pogovorov med devetošolci, njihovimi starši, učitelji in svetovalnimi delavci. Odločitev za poklic pri tej starosti gotovo ni lahka; na tehtnici so želje, nagnjenja in sposobnosti za določen poklic, (marsikdaj) tudi vpliv in želje staršev, možnosti zaposlitve, možnosti za nadaljnje šolanje in še katero vprašanje se v zvezi z izbiro lahko zastavi.
Pri tehtni in lažji odločitvi za poklic gotovo pripomore tudi predstavitev želenega poklica v kar se da realnem okolju. V ta namen smo v Premogovniku Velenje skupaj z Rudarsko šolo Šolskega centra Velenje v petek, 9. decembra 2011, organizirali predstavitev najbolj tipičnih rudarskih poklicev, možnosti štipendiranja in zaposlovanja in ogled nekaterih zunanjih lokacij Premogovnika Velenje in HTZ Velenje. Obiska se je udeležilo 47 učencev zaključnih razredov iz okoliških občin, njihovi starši in svetovalni delavci.
V imenu Premogovnika Velenje je obiskovalce pozdravil in nagovoril Boris Potrč, vodja Izobraževalnega centra, ki je povedal, da vedno višje število zainteresiranih dijakov za poklice v rudarstvu in sorodne poklice kaže na to, da se za prihodnost premogovništva v Šaleški dolini ni bati.
»V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetja, zaradi česar tudi namenjamo veliko skrb izobraževanju in usposabljanju. Izobraževanje je pomemben segment usposabljanja, saj se odraža na več področjih. Med njimi tudi na področju štipendiranja, kjer je Premogovnik s hčerinskimi družbami vedno zelo aktiven. Po letošnjih anketah pa je med 70 podjetji v Sloveniji zasedel 6 mesto po številu kadrovskih štipendij. Ne glede na trenutno gospodarsko krizo v svetu Premogovnik ni zmanjšal števila štipendij; trenutno štipendiramo okoli 150 dijakov in študentov,« je še dejal Potrč, ki je vsem devetošolcem zaželel uspešen zaključek osnovne šole.
V imenu Šolskega centra Velenje se je Premogovniku Velenje kot pomembnemu partnerju v izobraževalnem procesu zahvalil ravnatelj Rudarske šole mag. Albin Vrabič, ki je dejal: »Vesel sem, da čedalje več mladih prepoznava, da sta poklica geostrojnik-rudar in geotehnik perspektivna poklica. Premogovnik Velenje, kot eden najsodobnejših rudnikov s podzemno eksploatacijo na svetu, potrebuje visoko usposobljene kadre omenjenih profilov. To usposobljenost zagotavlja Rudarska šola v sodelovanju s Premogovnikom, kjer poteka celoten praktični pouk in praktično usposabljanje z delom. Verjamem, da se bo veliko osnovnošolcev, ki so obiskali Premogovnik Velenje, vpisalo na Rudarsko šolo in pozneje tudi dobilo delo v Skupini PV.«

Objavljeno: 12-12-2011