Zaključna reševalna vaja v Premogovniku Velenje uspešna

V soboto, 3. decembra 2011, je v Premogovniku Velenje potekala letošnja zaključna reševalna vaja članov Jamske reševalne čete. Na njej je sodelovalo 114 članov čete.
Predpostavka vaje je bila, da je prišlo do vdora plina na odkopu G3/B. Skladno z Načrtom obrambe in reševanja se je izvedel umik vseh zaposlenih iz ogroženega območja v jami. Nadzornik odkopa je sporočil, da je bilo ob umiku ugotovljeno, da pogrešajo šest sodelavcev, zato so takoj aktivirali dve jamski ekipi, ki sta se odpravili na mesto dogodka. Vodstvo reševalne akcije je ocenilo, da sta dve jamski reševalni ekipi premalo, zato so aktivirali celotno reševalno četo Premogovnika Velenje. Tako so se na mesto dogodka in v izstopne proge napotile še tri dodatne ekipe za pomoč pri reševanju in za pregled jamskih objektov ter ekipi za zvezo in transport.
Zaključno reševalno vajo je analiziral vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Ivan Pohorec, ki je po zaključku vaje dejal: »Današnja reševalna vaja je bila uspešno zaključena. Vse, kar smo tekom vaje videli, bomo lahko uporabili v nadaljnjem procesu izobraževanja članov Jamske reševalne čete.«
V Premogovniku Velenje deluje številčna in izredno dobro usposobljena Jamska reševalna četa, ki letos obeležuje že 104. obletnico delovanja. Danes četa šteje preko 120 članov in je povezana v sistem zaščite in reševanja na državnem nivoju. Poleg akcij v domačem premogovniku so člani reševalne čete posredovali tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini. V Premogovniku Velenje je od maja letos na ogled stalna postavitev reševalne opreme, ki so jo v preteklosti in vse do danes uporabljali člani Jamske reševalne čete. Zbrana oprema, ki je bila v posameznih obdobjih v uporabi med leti 1940–2010, kaže na to, da so se pomena varstva pri delu v velenjskem Premogovniku zavedali že v preteklosti.
Predsednik uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved se je reševalcem zahvalil za trud, ki so ga ves čas vlagali v delo reševalne čete: »Reševalna četa Premogovnika Velenje vzbuja globoko zaupanje. Lastna četa reševalcev, ki je ves čas prisotna na delu v jami, ter dovolj veliko število razpoložljivih reševalcev na domu sta ključni prednosti, ki omogočata hiter odziv v primeru nesreč, morebiti tudi reševanje življenj.«

Ob koncu vaje je zbrane reševalce nagovoril tudi vodja Jamske reševalne čete in svetovalec predsednika Uprave družbe za področje varnosti v Premogovniku Velenje mag. Marjan Kolenc: »Število usposobljenih reševalcev v Jamski reševalni četi smo povečali z namenom, da lahko v najkrajšem času ponudimo pomoč morebitnim ponesrečencem. Svoje znanje in usposobljenost preizkušamo tudi izven svojega območja delovanja in povsod so naše delo ocenili kot ustrezno. Reševalcem želim visoko usposobljenost, veliko vaj, zavzetosti pri delu in da vam svojega znanja ne bi bilo potrebno uporabiti v pravih akcijah.«

Objavljeno: 05-12-2011