Pojasnilo smiselne uporabe priporočil št. 7 AUKN v skupini HSE

30.11.2011 je HSE objavil “Pojasnilo smiselne uporabe priporočil št. 7 AUKN v skupini HSE ter objava podatkov na spletni strani www.hse.si“. Dokument velja za celotno skupino HSE, kar pomeni , da velja tudi za Premogovnik Velenje, d.d., HTZ, I.P., d.o.o., RGP, d.o.o., PV Invest, d.o.o., Gost, d.o.o., PV Zimzelen, d.o.o. in Golte, d.o.o. Vsebino dokumenta si lahko ogledate na naslednji povezavi:
 
Link na dokument http://www.hse.si/si/zanimivosti/novice/2011/11/446-POJASNILO-SMISELNE-UPORABE-PRIPOROCIL-ST-7-AUKN-V-SKUPINI-HSE-TER-OBJAVA-PODATKOV-NA-SPLETNI-STRANI-WWW-HSE-SI

 Uprava Premogovnika Velenje

Objavljeno: 05-12-2011